Trekantområdet Danmark

Trekantområdet er landets ældste business region. Samarbejdet trækker historiske tråde tilbage til 1960’erne, mens et mere formaliseret samarbejde har eksisteret siden 1994.

I sin nuværende form blev Trekantområdet Danmark stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommer: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner. Det sikrer, at samarbejdet har høj politisk prioritet i alle syv kommuner.

Samarbejdet i Trekantområdet Danmark ledes i det daglige af et sekretariat – med den klare mission at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

Vores vision

Visionen er at styrke området som Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og Danmarks produktionscentrum. Samarbejdet har derfor især fokus på indsatser inden for produktion, entreprenørskab og kultur. Hidtil er der blandt andet skabt følgende resultater:

  • et tæt samarbejde mellem uddannelser, jobcentre, erhvervsserviceenheder, produktionsvirksomheder og arbejdsmarkedets parter
  • et tæt samarbejde om rekruttering og opkvalificering mellem jobcentrenes virksomhedsservice
  • fælles planstrategi og kommuneplaner
  • fælles iværksættervejledning
  • landets højeste andel af elever, der undervises i entreprenørskab som resultat af et samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser
  • en årlig festuge med mere end 350 arrangementer på tværs af kommunerne
Læs mere her

Trekantområdet Danmark

Kolding Åpark 1
6000 Kolding