Søgaard

SØGAARD Search Aps er stiftet i 2017 af Carsten Lysdahl Søgaard. SØGAARD leverer ydelser til kunder i eget regi og/eller gennem inddragelse af udvalgte samarbejdspartnere.

Ydelsernes høje kvalitetsniveau i leverance og proces er funderet i en praktisk, teoretisk og ledelsesmæssig stærk erfaring hermed – fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

Jeg har siden 1992 været chef og direktør -samt bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Jeg har i alle årene siddet i virksomhedens direktion eller koncernledelse, også de seneste 10 år i den offentlige sektor – og har dermed bevæget mig i hele spektret fra markedsorientering og bundlinje fokus i den private sektor til udmøntning af politiske beslutninger under nye ledelses- og styrings paradigmer i den offentlige sektor.

Jeg har samlet set haft ansvar for over 800 rekrutteringer (direktører, sygehusdirektører, chefer, ledere, og projektledere).

SØGAARD Search har indtil 1.10.17 været leverandør til Pointer Search (datterselskab af Odgers Berndtson). I perioden har jeg solgt og gennemført 10 headhunting opgaver for private og offentlige virksomheder, alle på direktør og chef niveau.

SØGAARD er leverandør til AS3 på outplacement for primært ledere i både erhvervslivet og den offentlige sektor.

Læs mere her

Søgaard

Aarhuc C