Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune var der i 2014 9.900 arbejdspladser. Der svarer til 66 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder (25-64 år).

Kommunen har 13.600 beskæftigede borgere, hvilket svarer til 74,5 pct. af alle borgere i den erhvervsaktive alder. Denne andel er på niveau med gennemsnittet i Syddanmark. Fra Otterup er det muligt at nå 173.400 arbejdspladser inden for en times kørsel i bil.

En kommune i vækst

I 2014 blev der i Nordfyns Kommune etableret 76 nye virksomheder svarende til 6 pct. af det samlede antal virksomheder i kommunen. Nordfyns Kommunes erhvervsliv er kendetegnet ved en specialisering inden for ressourceområderne fødevarer og bygge/bolig.

Læs mere her

Nordfyns Kommune

Østergade 23
5400 Bogense