Hærens Efterretningscenter

Hærens Efterretningscenter

Hærens Efterretningscenter er centrum for militære enheder, der arbejder med at indhente og analysere informationer, som skaber sikkerhed for danske soldater i internationale missioner og i Danmark. Hærens Efterretningscenter er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger både civile og militære medarbejdere.

Hærens Efterretningscenter som arbejdsplads

Hærens Efterretningscenter bidrager til det daglige situationsbillede af truslerne mod danske soldater, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder udsendt i international tjeneste.
Som en af ca. 500 ansatte ved Hærens Efterretningscenter kan du forvente en arbejdsplads med alsidige arbejdsopgaver, stor grad af frihed og fleksibilitet i opgaveløsningen, fokus på udvikling samt tværfagligt samarbejde med dedikerede kolleger. Vi lægger vægt på et godt og sundt arbejdsmiljø, som understøtter vores værdier: Vidensdeling – mod – gensidig respekt og anerkendelse.

Både praktikpladser, militære stillinger og civile job

Hærens Efterretningscenter opslår løbende spændende stillinger, ligesom vi også tilbyder attraktive praktikstillinger, hvor praktikanten bliver tilknyttet en mentor, som hjælper og vejleder med de praktiske og sociale aspekter i praktikforløbet.
Ledige stillinger ved Hærens Efterretningscenter bliver opslået på: www.forsvaret.dk/job
Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Hærens Efterretningscenter tager godt imod nye medarbejdere

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg kommuner, og yder en aktiv indsats for at støtte nye medarbejdere i relation til job til ægtefælle, bolig og integration i det lokale samfund.

Vil du vide mere om Hærens Efterretningscenter?

Like Hærens Efterretningscenter på Facebook, og følg det spændende liv i og omkring Hærens Efterretningscenter (se nedenfor)
Du kan læse mere om Hærens Efterretningscenter her

Find ledige jobs hos Hærens Efterretningscenter her

Hærens Efterretningscenter er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Analyse It-ingeniør Programmering

Hærens Efterretningscenter

Hjertingvej 127
6800 Varde