Haderslev Kommune

God Ledelse
Mange ting har indflydelse på ens arbejdsdag – ikke mindst ledelse. Derfor har vi i Haderslev Kommune beskrevet ”God ledelse”. God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads, som nu og i fremtiden giver den enkelte leder og medarbejder en stolthed over at være en del af Haderslev Kommune. En arbejdsplads, som vil fremstå som en sammenhængende helhed, der optræder serviceorienteret og professionelt samt udfordrer med nytænkning og innovation.

Haderslev Kommunes ledelsesgrundlag bygger på en værdibaseret tilgang til ledelse. Udgangspunktet er, at god ledelse ikke er at lede ved hjælp og regler, men ud fra et fælles sæt af værdier. Ud af disse værdier springer kommunens vision, strategier og ledelse.
Værdierne er fundamentet for kommunens vej mod visionen og skal virkeliggøres af kommunens medarbejdere og ledere.
Den værdibaserede ledelse i Haderslev kommune fokuserer på at sikre et fælles og kendt værdigrundlag gennem dialog. Dialogen indebærer løbende drøftelse af værdiernes mening og betydning i fællesskab med medarbejderne. Gennem dialogen tydeliggøres vision, mål og retning, og derved sikres medarbejdernes kendskab og mulighed for ejerskab.

Værdierne giver medarbejderne rum at handle indenfor. Gensidig tillid er i Haderslev Kommune fundamentet for gode relationer kolleger, medarbejdere og ledere imellem. Derudover er den gensidige tillid en forudsætning for, at rummet skabes og ansvarligheden kan delegeres til medarbejderne.

Den værdifulde arbejdsplads
Vi arbejder ud fra LETT-værdierne, som er ledende for vores kultur, og måden vi omgås hinanden på som kolleger, leder/medarbejder og ikke mindst vore samarbejdspartnere, herunder brugere og borgere. Værdierne er det, vi lader os vejlede af, når vi møder udfordringer.

Fælles forståelse af værdiernes betydning sker gennem dialog på den enkelte arbejdsplads. Der skabes mening med og forståelse for værdierne i forhold til egen virkelighed. Værdierne tydeliggøres, og medarbejderne inddrages gennem dialog, hvilket er en forudsætning for at skabe ejerskab til LETT-værdierne.

Værdier for Haderslev Kommune

  • Ligeværdighed
  • Enhed
  • Tillid
  • Trivsel

Vi er visionære
I Haderslev Kommune har vi mod på at udfordre med nytænkning og udvikling, som kan bidrage til effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig må vi aktivt forholde os til de forandringer, vi dels påføres, men også de forandringer, vil selv vælger at gennemføre for at udvikle vores organisation.

Vi har bruger- og borgerfokus
I første led vedrører den kommunale opgave servicering af borgere og brugere i kommunen. Det betyder, at vi alle steder i vores organisation må forholde os til og fokusere på hvilken værdi og kvalitet, opgaveløsningen og aktiviteterne tilfører borgere og brugere. Dette er gældende både for arbejdspladser med direkte kontakt og arbejdspladser uden egentlig kontakt til borgere og brugere.

Vi er kommunikerende
Gennem ligeværdig, anerkendende og troværdig dialog skabes de bedste muligheder for samarbejde og fælles forståelse af hinanden, opgaven og retningen.

Vi har fokus på samarbejde
Medarbejdere i Haderslev Kommune agerer i et komplekst felt af en lang række aktører. Det stiller krav til, at vi som organisation ser og udnytter de muligheder, der er i at opbygge og fastholde gode relationer og samarbejder på tværs af kommunen, men også eksternt i form af netværk og partnerskaber med relevante aktører omkring os.

Find ledige jobs hos Haderslev Kommune her

Haderslev Kommune er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Administration Byggeri og Anlæg Bygningskonstruktør Design Kommunikation Designer/Teknisk Designer Digital Design Forhandling Formidling Forskning Generalist HR Indkøb Ingeniør Jura Kommunikation Lager og logistik Ledelse Marketing Miljøteknologi Offentlig administration Procesoptimering og supply chain Projektledelse/Planlægning Salgsingeniør Tandlæge Transport Undervisning Økonomi/Regnskab Økonomistyring

Haderslev Kommune

Haderslev Rådhus
Gåskærgade 26
6100 Haderslev