Fanø Kommune

Fanø er landets næstmindste kommune med 3300 indbyggere.

Fanø er en ø-kommune, og her mærker man virkelig nærdemokratiet med en engageret befolkning, som også er meget veluddannet. Fanø er ikke ”udkantsdanmark”, nærheden til Esbjerg (blot 12 minutters sejlads) gør at Fanø har alle fordelene af både at være lille, og så alligevel være tæt på storbyen.

På Fanø har vi trods størrelsen alt, hvad man kan forvente af en moderne kommune. Vi arbejder blot i en mindre skala og med et mindre budget. Her har vi en moderne folkeskole i nye fine rammer med 380 elever og en lærerstab på ca. 35. Skolen ligger højt, når den bliver sammenlignet fagligt med de andre skoler i landet, og vi holder for det meste to spor helt op til og med 9. klasse. Fanø Skole har også et tilbud om 10. klasse. Fanø har et alsidigt udbud af tilbud i dagspasningen. Her er der mulighed for pasning i dagpleje, vuggestue, 2 børnehaver, samt en integreret dagsinstitution i Sønderho.
Fanø har 1 plejehjem. Og vi har samlet vores sundhedspersonale og -administration i et moderne sundhedshus, som vi deler med Fanøs privat praktiserende læger og Søfartsstyrelsens maritime sundhedsuddannelser.

Kommunen er øens største arbejdsplads med ca. 290 medarbejdere. Heraf 45 i administrationen.
Kommunen har fokus på at holde på højt fagligt niveau blandt de ansatte.

Det går godt på Fanø. Fanø Kommune har en sund økonomi grundet store indtægter fra grundskylden og i øvrigt et godt beskatningsgrundlag fra en befolkning med en stor lønsum. Og vi har en god tilflytning landets højeste i 2016-2017 målt procentvis også foran København. Vi ser bl.a. flere tilflyttere netop fra København og Århus, som vælger Fanø.

Som sommerhuskommune oplever Fanø især en god tilstrømning af ældre borgere. De beriger øsamfundet, fordi de er aktive og engagerede seniorborgere. Fanø er grundet sin natur og det rige foreningsliv et godt sted at blive gammel og leve et aktivt og rigt seniorliv. Fanø Kommune satser dog også meget på børnefamilier. I det hele taget er det gode børne- og familieliv i centrum for kommunen. Balancen i befolkningssammensætningen er vigtig for Fanøs udvikling. Heldigvis mærker Fanø nu igen en fremgang i tilflytningen af børnefamilier, og børnetallet. De gode historier fra Fanø spredes godt gennem medierne, og har forstærket denne udvikling.

Naturen omkring Fanø er helt unik, og faktisk er vi den kommune i Danmark som har klart mest værdifuld natur, målt på naturindhold og variation. Hele kommunen er således også dansk nationalpark. Hvilket man er stolte af på Fanø, hvor samtlige 11 byrådsmedlemmer sagde ja til at være en fuldkommen del af Nationalpark Vadehavet. Naturen på Fanø er også en del af det Vadehav, som er kommet på UNESCOs liste over verdensnaturarv. Denne værdi ser man, og mærker man overalt på Fanø, også i kommunens institutioner, hvor det at være i naturen og lære om øens natur og historie er en integreret del af læringsplanen.

Turismen gør meget godt for Fanø, og den har en god naturlig begrænsning pga. færgen. De fastboende kan samtidig nyde godt af et usædvanligt fornemt udbud af gode restauranter, og butikker. Kvalitet er i centrum på Fanø, som har flere spændende specialbutikker herunder en stor slagterbutik, bager, frisør, apotek og meget mere. Her er alt. Vi har endda vores eget kulturhus og spillested. Vi har vores eget folkebibliotek med filial i Sønderho.

Fanø har et rigt foreningsliv, hvor man kan dyrke alt tænkelig idræt og kultur. De mange frivillige i øens knap 100 foreninger skaber fællesskaber og sammenhold på øen. Alle bidrager og det er nemt at blive integreret socialt på øen, hvis man vil. Øen har altid haft en stor udskiftning af befolkningen pga. turismen, og øens maritime uddannelser. Derfor er man vant til at tage positivt imod nye borgere. De fleste har jo selv prøvet at være nye på øen. Og selvom øen er lille, står vi ikke stille. Der er fokus på udvikling og fornyelse.

Find ledige jobs hos Fanø Kommune her

Fanø Kommune er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Administration Analyse Arbejdsmiljø Byggeri og Anlæg Bygningsingeniør/Anlægsingeniør Bygningskonstruktør Byplanlægning Civilingeniør Designer/Teknisk Designer Formidling Forskning Generalist HR Ingeniør Integreret Design Ingeniør It-ingeniør Jura Kommunikation Konsulent Ledelse Marketing Miljøteknologi Offentlig administration Programmering Projektledelse/Planlægning Pædagogik Sygeplejerske Tekniker Undervisning Økonomi/Regnskab Økonomistyring

Fanø Kommune

Skolevej 5-7
6720 Fanø