Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn er én indgang til erhvervsfremme og turismeudvikling for alle Fyns virksomheder.

Her har vi samlet både den specialiserede erhvervsservice, vækstprogrammer og arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder i de fynske erhvervsklynger og det fynske destinationsselskab.

Vi tilbyder kvalificeret og målrettet sparring til virksomheder med ambitioner om vækst. Vores sparring er uvildig, professionel og målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale, og tager udgangspunkt i virksomhedens dagligdag og udfordringer. Det kalder vi sparring.

Få vist vejen til finansiering og kapital så du kan accelerere din vækst og skabe bæredygtig forretning. Vi tilbyder soft funding og råder over en række vækstprogrammer, der kan skabe en fokuseret indsats for virksomheder med et stort vækstpotentiale. Det kalder vi finansieringsmuligheder.

Vi arbejder med klyngeudvikling på fem fynske styrkepositioner: Robot, Droner, Byggeri, det Maritime og Turisme. Med afsæt i virksomheder og øvrige aktører, herunder forskning-, udvikling- og uddannelsesorganisationer, offentlige aktører og kapital, arbejder vi på at accelerere vækst og værdiskabelse indenfor styrkepositionerne. Det kalder vi klynger og netværk.

Læs mere her

Erhvervshus Fyn

Forskerparken 10 D/E
5230 Odense M