Dansk Magisterforening

Hvem er DM?

Dansk Magisterforening er en demokratisk medlemsorganisation, som arbejder for at sikre gode vilkår for vores medlemmer på arbejdsmarkedet. For os er gode vilkår lig med karriemuligheder og faglig udvikling, gode lønforhold, tryghed i ansættelsen og mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen.

DM blev oprettet 26. april 1918 som Almindelig Dansk Cand.Mag. Organisation, og foreningen havde 149 medlemmer. I 1946 skiftede foreningen navn til Dansk Magisterforening.

Medlemmerne

I dag hvor Dansk Magisterforening har 100 års jubilæum, har foreningen rundet 50.000 medlemmer. Alle medlemmer har en akademisk uddannelse – eller er i færd med at tage en.

Medlemmerne er vores stolthed: Vi organiserer både de skarpe specialister og de fleksible generalister, og de fleste kommer fra det naturvidenskabelige og det humanistiske område. Nogle af de hyppigste stillingsbetegnelser er lektor, adjunkt, ph.d.-studerende, projektleder, specialkonsulent, konsulent og kommunikationsmedarbejder.

De Tillidsvalgte

Cirka 1.500 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, udgør foreningens rygrad ude på arbejdspladserne. Gennem forhandlinger og rådgivning i det daglige sørger de for, at medlemmerne og deres arbejdsgivere får de bedste muligheder for at styrke formålet og udbyttet af den gensidige relation, et ansættelsesforhold udgør.

Organisationen

Som fagforening arbejder vi både for de kollektive og de individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Politisk valgte medlemmer af foreningen definerer med formanden Camilla Gregersen i spidsen DM’s politiske målsætninger, arbejder på at påvirke beslutningstagere og formulerer krav til de store offentlige overenskomstforhandlinger.

Sekretariatet i København og Aarhus varetager den daglige kontakt med medlemmer, der har brug for rådgivning om deres arbejdsliv, forhandler med arbejdsgiversiden, arrangerer medlemsmøder og formidler viden om arbejdsliv og –vilkår til medlemmerne.

Læs mere

Dansk Magisterforening

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Åboulevarden 23, 2.sal
8000 Aarhus C