Business Esbjerg

Business Esbjerg udvikler og formidler samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst.

Vi markedsfører Esbjerg Kommune som et attraktivt sted for bosætning, uddannelse, arbejde, iværksætteri, virksomhedsdrift, kursus- og mødeaktivitet samt afholdelse af ferie. I det daglige omsættes ønskerne om vækst og udvikling til handlinger og arbejdsopgaver og møder dagligt områdets små og store virksomheder for at bistå dem i deres vej mod målet. Business Esbjerg har 900 medlemsvirksomheder, som bakker op om vores målsætning, og som vi servicerer med særlige tilbud og fordele. Vi vejleder den nystartede iværksætter. Vi bistår ejerlederen, der skal ændre status fra faglig specialist til ’rigtig’ leder for mange ansatte. Vi hjælper virksomheder med at finde den rette vej ud på eksportmarkederne eller frem til den rette teknologi og de bedst kvalificerede medarbejdere.

Vi støtter kompetenceudvikling af virksomhedens nøglemedarbejdere og driver netværk for ledere. Vi arbejder med at fjerne virksomheders barrierer for vækst og italesætter områdets vækst- og udviklingsudfordringer overfor lokale, regionale og nationale politikere og interessenter. Vi kan bidrage til udvikling og vækst ved at hjælpe nye virksomheder med at bide sig fast. Vi kan bistå de eksisterende virksomheder i deres udvikling og vækst, og så kan vi invitere og modtage nye virksomheder på en ordentlig måde, så de ikke møder forhindringer eller tvinges andre steder hen. Det er ligeledes vores opgave at drive turistbureauerne i Ribe, Esbjerg og på Fanø og gennemføre turismefremmende aktiviteter i samarbejde med områdets aktører, så vores område bliver besøgt af så mange turister som muligt, som føler sig godt behandlet, mens de er her.

Endelig spreder vi budskaberne om Esbjerg Kommune som et fantastisk sted at leve, studere og drive virksomhed med det formål at positionere Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol og tiltrække nye borgere, studerende og virksomheder. Det er Business Esbjergs opgave at fungere som bindeled mellem det lokale erhvervsliv og alle offentlige institutioner og interesseorganisationer. Vi hjælper virksomheder til kontakt og samarbejde med Esbjerg Kommune, vi etablererer samarbejder mellem virksomheder og de lokale uddannelses- og vidensinsitutioner, og vi er virksomhedernes første indgang til fonde, ministerier og
andre erhvervsfremmende organisationer. Så når du tænker udvikling og vækst i din virksomhed, så er der ét sted, du skal henvende dig – i Business Esbjerg!

 

Find ledige jobs hos Business Esbjerg her

Business Esbjerg er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Administration Erhvervsudvikling Formidling Kommunikation Ledelse Marketing Projektledelse/Planlægning Salg Salgsingeniør Turisme og oplevelsesøkonomi Økonomi/Regnskab Økonomistyring

Business Esbjerg

Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg