Bund Deutscher Nordschleswiger

Bund Deutscher Nordschleswiger, Deutsches Generalsekretariat  er det tyske mindretals hovedorganisation og repræsenterer mindretallet i alle grundlæggende spørgsmål.

Målsætningen er at fremme det tyske mindretal samt at medvirke til kulturel mangfoldighed og bidrage til en harmonisk udvikling i det dansk-tyske grænseland.
Samtidigt fungerer det tyske mindretal som brobygger mellem tysk og dansk og mellem Danmark og Tyskland. Det tyske generalsekretariat i Aabenraa varetager de centrale administrative opgaver og er ansvarlig for mindretallets samlede

Læs mere her

Bund Deutscher Nordschleswiger

Vestergade 30
6200 Aabenraa