Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder.

Børnerådet arbejder med afsæt i FN’s Børnekonvention og taler børn og unges sag i den offentlige debat. Børnerådet beskæftiger sig med alle sider af børn og unges liv – lige fra fritidsliv, skole og familie til deres rettigheder og retsstilling. Børnerådet følger med i udviklingen af børn og unges forhold og råber op, hvis lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser.

Børnerådet er politisk uafhængigt. Rådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og seks medlemmer. Tilsammen har Børnerådet en bred indsigt i børns opvækst og udvikling. Rådets daglige arbejde varetages af Børnerådets sekretariat.

Børn og unges perspektiv, tanker, meninger og oplevelser er vigtige bidrag til udviklingen af samfundets syn på børn. Børnenes holdninger og forslag er med til at kvalificere det politiske arbejde. Børnerådet inddrager derfor børnene og de unges egne meninger og giver dem mulighed for at tage del i samfundsdebatten.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med initiativer til lovgivning og andet, der har betydning for børns opvækstvilkår. Børnerådet deltager også i lovforberedende arbejde. Rådet kan bede offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på Børnerådets fokusområder, men behandler ikke konkrete klagesager.

Børnerådets sekretariat er en arbejdsplads med et stort råderum og gode muligheder for fleksibilitet og selvstændig planlægning af opgaverne. Vi arbejder projektorienteret, og vi lægger vægt på en høj grad af samarbejde både internt og eksternt. Du kan læse mere om Børnerådet og vores arbejde på www.brd.dk

Find ledige jobs hos Børnerådet her

Børnerådet arbejder med følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Analyse Formidling Jura Kommunikation Ledelse Marketing

Børnerådet

Hovedgaden 12, 1.
7190 Billund