Børnenes Hovedstad A/S

Billund Kommunes vision er at være ”familiens bedste valg” – et godt sted for børnefamilier at slå sig ned, for børn at vokse op og for virksomheder at skabe nye arbejdspladser.

I 2012 fandt Billund Kommune og LEGO Fonden sammen i et fælles ønske om at tage udgangspunkt i legen og at udvikle de bedst mulige rammer for, at børn kan vokse op som skabende verdensborgere.

LEGO Fondens mission er – lige som LEGO Koncernen med hovedsæde i Billund – at ”inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden” og at samarbejde med beslutningstagere, eksperter, undervisere og forældre om at give børn muligheder for at udvikle sig og lære gennem legen.

Deres fælles ønske om at udvikle både børns muligheder og kommunen er forankret i et offentlig/privat selskab med navnet Capital of Children og en vision for samarbejdet der lyder:

Billund er Børnenes Hovedstad

Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.

Udgangspunktet for Børnenes Hovedstad er Billund. Byen og kommunen er rugekasse for projekter og aktiviteter inden for leg, læring og kreativitet, byudvikling i børnehøjde og erhvervsudvikling.

Samtidig er det et klart mål, at den viden, der bliver skabt i Billund Børnenes Hovedstad, også skal komme børn regionalt, nationalt og internationalt til gode gennem vidensdeling, netværk og samarbejde. Derfor er dokumentation en fast del af alle projekter.

I venstrespalten her på siden kan du lære mere om visionen, organisationen og vores fokusområder.

Læs mere her

Børnenes Hovedstad A/S

Gammelbro 38
7190 Billund