AOF SYD

Virksomhedstype og ejerforhold

AOF SYD er en almen uddannelsesinstitution som i sin nuværende form blev stiftet i 1983 som oplysende forening dannet af fagforeninger i Sønderjylland. Vi har gennem årene løst mange opgaver sammen med kommunerne, a-kasserne og de faglige organisationer inden for særligt arbejdsmarkedsområdet, danskuddannelsesområdet og integrationsområdet.
Vi har hovedkontor i Aabenraa, og driver virksomhed i alle de sønderjyske kommuner (Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa).

AOF SYD betaler ikke udbytte og kan derfor anvende overskuddet til gavn for kursisterne.
Vores finansielle grundlag udgøres af:

  • Indtægter ved gennemførelse af kursus-, uddannelses- og folkeoplysende aktiviteter, samt administrations- og konsulentopgaver inden for samme områder.
  • Kontingent fra medlemsorganisationerne.
  • Særlige tilskud fra medlemsorganisationer, AOF Danmark og andre.

AOF SYD er godkendt i henhold til AOF Danmarks vedtægter og har en partnerskabsaftale med AOF Danmark. Vi har således en solid forankring på nationalt niveau, hvor vi bl.a. er medlem af AOF Danmarks FVU/OBU-råd og Sprogcenterlederråd. Her samarbejder vi med vores kolleger i de øvrige AOF-centre om udvikling inden for disse områder, og i øvrigt også inden for andre områder, som fx arbejdsmarkedsområdet og folkeoplysningsområdet.

Overordnet formål og værdigrundlag

AOF SYDs mission er at tage ansvar for samfundsudviklingen i Danmark ved at opkvalificere borgerne til deres liv, arbejde og samfund. Det gør vi ved at tilbyde uddannelser og kursusforløb, som medvirker til at den enkelte borger kan udnytte sit personlige potentiale i arbejdslivet og udfolde et aktivt og demokratisk medborgerskab i samfundet.

Vores værdigrundlag: Fællesskab, faglig dygtighed, fleksibilitet og respekt skal vores kursister og medarbejdere opleve hver dag. Helt konkret betyder det, at vi lægger vægt på, at:

  • Læring og udvikling foregår i et fællesskab, hvor de enkelte deltagere er aktive deltagere og oplever at fællesskab er en styrke.
  • Undervisere og konsulenter arbejder ud fra faglig viden baseret på et solidt teoretisk og erfaringsbaseret fundament.
  • Undervisningsforløb tilrettelægges ud fra det behov for fleksibilitet (geografisk, tidsmæssigt, omfangsmæssigt) som kursisterne har/kontrakten stiller krav om.
  • Kursister oplever at blive behandlet værdigt og ordentligt af medarbejdere hos AOF SYD, og blive mødt ud fra det udgangspunkt de har og med en tro på, at de kan videreudvikles.

Derudover skal vores samarbejdspartnere opleve os som troværdige og med økonomisk omhu for samarbejdet/kontrakten.

Ydelser

AOF SYD har mange års erfaring med – og høje ambitioner om – at være en aktiv medspiller i forhold til beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Sønderjylland, så vi kan bidrage til, at alle voksne borgere hurtigt falder til på arbejdsmarkedet og opnår selvforsørgelse.
Vores kerneydelse er således at tilbyde både generelle og specifikke forløb inden for voksenundervisning i dansk og matematik; ordblindeundervisning; kontakt- og aktiveringsforløb for ledige og sygedagpengemodtagere samt danskuddannelse til voksne udlændinge.

Herudover har vi naturligvis vores mest kendte ydelse: folkeoplysning eller aftenskole, som det kaldes i daglig tale.

Personale

AOF SYDs kerneydelser varetages af et fastansat personale på ca. 50 årsværk. Alle er ansat på overenskomst med relevant faglig organisation og alle personaleforhold er i overensstemmelse med Den internationale arbejdsorganisation ILO, der er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål.

Ud over disse kerneaktiviteter varetager knap 80 deltidsundervisere opgaver på folkeoplysningsområdet.

Kompetencebehov

Vi har primært brug for medarbejdere med en faglig baggrund som folkeskolelærer suppleret med videreuddannelse på diplomniveau inden for FVU- og ordblindeområdet.
Hertil er det vigtigt at have lyst til at undervise på virksomhedsrettede hold med mange typer personer, lige fra voksne med forskellig social og kulturel baggrund til unge med behov for støtte og vejledning.

Find ledige jobs hos AOF SYD her

AOF SYD er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Formidling Undervisning

AOF SYD

Nørretorv 3
6200 Aabenraa

Skt. Jørgens Gade 35-39, 1. sal
6400 Sønderborg

Grev Schacks Vej 14
6270 Tønder