Tilfredse patienter giver glade medarbejdere

I Region Syddanmark skal en hospitalsindlæggelse være en positiv oplevelse for patienter og pårørende – men også for de ansatte.

Her går især Sygehus Lillebælt forrest med arbejdet for at blive ”patienternes sygehus”.

Indflydelse og overskud til at give en ordentlig behandling. Det er, hvad en medarbejder kan forvente på Sygehus Lillebælt, som er beliggende i Vejle, Kolding, og Middelfart. Fokus er på at give patienten den bedste oplevelse under sygehusopholdet, og de ansatte yder en god service og har tid til patienterne.

Patienternes sygehus
Sygehus Lillebælt dækker mere end 90 procent af borgernes sygehusbehov og arbejder med at blive ”Patienternes Sygehus”. Det vil sige, at patienterne altid kommer i første række. At prioritere patienterne først er noget, som den administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt, Dorthe Crüger, ser en stor fordel i.

“Vi har sat os nogle mål om, at vi vil være patienternes sygehus, og det indbefatter blandt andet, at vi har fokus på, hvordan man involverer patienter og pårørende mere”, siger Dorthe Crüger.

Hun oplever, at der sker en tydelig forandring hos de patienter, der kommer ind på sygehuset i disse år. De vil ofte i højere grad involveres i hele processen og tage beslutninger sammen med personalet.

“Vi lever jo i en tid, hvor patienterne selv vil være med til at bestemme, hvad der passer til deres liv. Men de vil gerne have hjælp til at diskutere fordele og ulemper ved forskellige behandlinger”, siger Dorthe Crüger.

Et sygehus med et fladt hierarki
Der er ikke langt fra medarbejder til direktion på Sygehus Lillebælt. Både sygeplejersker, SOSU-assistenter og bioanalytikere har noget at sige, og deres mening er vigtig for direktionen.

“Vi har en kultur i Region Syddanmark med udstrakt selvstyre, og på vores sygehus har man altid haft et stort råderum som leder. Vi er en meget flad organisation. Vi kan ikke rende og kontrollere, så derfor er arbejdsgangen tillidsbaseret, og afdelingsledelserne har et kæmpe råderum til at sætte arbejdspladsen sammen”, siger Dorthe Crüger.

Jeg tror ikke, at man kan kontrollere og styre sig til topkvalitet. Man kan kun kontrollere sig til et godt middelmådigt resultat. Men hvis man virkelig vil have noget outstanding, så kræver det, at mennesker gør mere, end hvad man kan forvente. Det gør de kun, hvis de trives og synes, det er sjovt at arbejde”.

Inspiration fra Seattle
På et sygehus skaber systemer og procedurer overblik, men de kan også dreje fokus væk fra patienterne. Derfor er Region Syddanmark gået i samarbejde med Virginia Mason Institute i Seattle, som i en årrække har arbejdet med at skære unødvendigt arbejde fra og effektivisere arbejdsgangen. “Vi arbejder med LEAN-metoder tilpasset til sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at kigge på, at alle elementer i et patientforløb skal skabe værdi for patienten – eller bør det fjernes. Ved at arbejde på den måde får man også frigjort nogle kræfter hos personalet til at gøre andre ting”, siger Dorthe Crüger, som ser, at de ansatte tager imod ideerne.

“I de områder hvor vi har prøvet det af, er de ansatte meget begejstrede. Det er jo dem, der udarbejder nye processer sammen med patienterne”, siger hun.

God oplevelse på sygehuset
Er man på udkig efter en ny arbejdsplads inden for sundhedssystemet, kan størrelsen på sygehuset ofte have stor betydning. Sygehus Lillebælt ligger et sted i midterfeltet.

“Vi rangerer som et mellemstort sygehus, og det synes vi selv, er en meget ideel størrelse. Det ser man ikke i storbyerne med supersygehuse. Jeg har lidt indtryk af, at jo større det bliver, jo sværere bliver det at holde fast i kerneopgaven”, siger Dorthe Crüger.

Når omdrejningspunktet i arbejdet er patienter, kan det også være vigtigt for den faglige tilfredshed som læge eller sygeplejerske, at patienterne er glade for behandlingsforløbet. Det har Sygehus Lillebælt derfor stor fokus på.

“Vi kan se, at vi har en rigtig høj patienttilfredshed. En af de højeste i landet. Medarbejderne sætter en stor ære i deres arbejde og vil gerne levere det bedste. De stræber hele tiden efter at blive bedre. Det er jo ikke en kultur, man bare bestemmer sig for at ville have”, siger Dorthe Crüger

Forskning på Sygehus Lillebælt

Forskning og udvikling er en forudsætning for et højt niveau i patientbehandlingen og plejen, og er derfor højt prioriterede områder, som der investeres i på Sygehus Lillebælt, der er førende i sundheds-IT – bl.a. fordi forskning, nyeste og mest skånsomme teknologi og spændende faglige miljøer er i fokus.

Du kan læse om forskning og sygehusets forskningsstrategi for 2016-2020 her.

Region Syddanmark er den største arbejdsplads i regionen

Sygehus Lillebælt er et af de fem sygehuse, der hører under Region Syddanmark – herunder hører også Odense UniversitetshospitalSydvestjysk Sygehus,  Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisygehuset. Der er i alt omkring 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark. Af dem er cirka 20.000 sundhedspersonale – primært læger og sygeplejersker, og derudover bioanalytikere, jordemødre, akademikere, SOSU-assistenter og forskere. Sygehus Lillebælt omfatter med sine 5.000 ansatte er en vigtig del af regionens sundhedstilbud.