Tilfredse patienter giver arbejdsglæde

Sygehus Lillebælt har en ambition om at være ’Patienternes Sygehus’. Det klare fokus på patienterne, et fladt hierarki, en høj grad af tillid og holdånd er noget af det, der er med til at tiltrække de bedste medarbejdere.

Når medarbejderne på Sygehus Lillebælt går på arbejde, ved de, at det altid handler om at give patienterne og deres pårørende den bedste pleje og behandling. ’Patienten først’ er et mantra på sygehuset, uanset om man er portør, sygeplejerske, afdelingsleder, køkkenmedarbejder, læge eller rengøringsassistent. Den tilgang har været med til at sikre landets sammenlagt højeste patienttilfredshed flere år i træk, og det er igen med til at give både arbejdsglæde og høj medarbejdertilfredshed.

“Det er en positiv spiral. Dygtige medarbejdere er det, der er hele fundamentet for at kunne give patienterne den bedste behandling. Når patienterne er tilfredse, bliver medarbejderne også glade, og når der er et godt arbejdsmiljø, bliver det også nemmere at rekruttere de bedste medarbejdere. Derfor er vores værdier, og det at vi arbejder sammen som ét stort hold om at give patienterne en excellent behandling, meget vigtigt”,  siger administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Christian Sauvr.

Det samme gør sig gældende i samarbejdet med de andre aktører på sundhedsområdet. Her er Sygehus Lillebælt allerede godt i gang med at løse opgaven omkring det nære, sammenhængende sundhedsvæsen og det fælles populationsansvar med kommuner og praktiserende læger.

“Der sker meget på sundhedsområdet i de her år. Derfor er jeg bevidst om, at de værdier vi har, skal sættes ind i en ny sammenhæng. Jeg ser et stort potentiale i et endnu tættere samarbejde med de andre aktører på sundhedsområdet. Vi skal fremover favne mere bredt og samarbejde endnu tættere med de praktiserende læger, kommunerne og de andre sygehuse, for at sikre patienterne den bedst mulige behandling. Derfor skal vi sammen med vores ledere og medarbejdere finde nye muligheder for at sætte patienten først” , siger Christian Sauvr.

Et sygehus med et fladt hierarki

På Sygehus Lillebælt er der ikke langt fra medarbejder til afdelingsledelserne og den øverste direktion. Både sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter og bioanalytikere har noget at sige, og deres mening er vigtig for direktionen.

“Vi har en kultur i Region Syddanmark med udstrakt selvstyre, og på vores sygehus har man altid haft et stort råderum som leder. Vi er en meget flad organisation. Vi går ikke rundt og kontrollerer, det er ikke vores stil. Derfor er arbejdsgangen tillidsbaseret, og afdelingsledelserne har et kæmpe råderum til at sætte arbejdspladsen sammen, sådan som de oplever, at det bedst giver mening i forhold til de opgaver, vi har”, siger Christian Sauvr.

“Det samme gør sig gældende for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med hele tiden at blive endnu bedre. Det betyder også, at medarbejderne altid kan komme og fortælle, hvis der er steder, hvor de oplever, at vi kan gøre noget på en bedre eller smartere måde til gavn for patienterne. Og vi fordi vi alle har det fælles mål og udgangspunkt om at sætte patienten først, så oplever jeg også, at vi arbejder sammen som ét stort hold – både på tværs af faggrupper, titler og matrikler. Den holdånd oplever jeg overalt i dagligdagen, når jeg går rundt på sygehuset, og det er noget af det, jeg er virkelig stolt af”, siger Christian Sauvr.

Forskning på Sygehus Lillebælt

Forskning og udvikling er en forudsætning for et højt niveau i patientbehandlingen og plejen, og er derfor højt prioriterede områder, som der investeres i på Sygehus Lillebælt, der er førende i sundheds-IT – bl.a. fordi forskning, nyeste og mest skånsomme teknologi og spændende faglige miljøer er i fokus.

meget hyppig årsag til impotens bedste online apotek . Og hvem gør ikke det?

 

Læse mere om forskning og sygehusets forskningsstrategi for 2016-2020

Region Syddanmark er den største arbejdsplads i regionen

Sygehus Lillebælt er et af de fem sygehuse, der hører under Region Syddanmark – herunder hører også Odense UniversitetshospitalSydvestjysk Sygehus,  Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisygehuset. Der er i alt omkring 25.000 medarbejdere i Region Syddanmark. Af dem er cirka 20.000 sundhedspersonale – primært læger og sygeplejersker, og derudover bioanalytikere, jordemødre, akademikere, SOSU-assistenter og forskere. Sygehus Lillebælt omfatter med sine 5.000 ansatte er en vigtig del af regionens sundhedstilbud.