Strategi & Vedtægter

“Fra opstart til forankring”

work-live-stay southern denmarks vigtigste rolle er at skabe samarbejder, videndeling og udvikling sammen med og på tværs af virksomheder, kommuner, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre aktører. Kun derved kan vi arbejde sammen om ét stærkt syddansk arbejdsmarked. Med vækst og udvikling. Vi rækker efter stjernerne på talenthimlen!

Baggrund

work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen kan tiltrække den nødvendige højtkvalificerede arbejdskraft og dermed øge mulighederne for vækst i regionens virksomheder, som de ikke kan skabe alene. Gennem synliggørelse af stærke karrieremuligheder i Syddanmark overfor talenterne øger vi bosætningen i hele regionen og styrker virksomhedernes vækst.

Mangel på højtkvalificeret1 arbejdskraft er en stor udfordring for udnyttelsen af vækstpotentialet i syddanske virksomheder. Det udfordrer hele den regionale fremgang. Både virksomhedernes potentiale for vækst og produktivitet og lokalsamfundenes muligheder for udvikling og befolkningstilvækst.

Jagten på talenterne er global. Mange af de faglige vækstområder Syddanmark er kendetegnet ved, at det
er den samme mængde af supertalenter, de efterspørger, der også globalt er mangel på. Og hvis Syddanmark skal gøre sig gældende i denne konkurrence, er det væsentligt at regionen lykkes med at brande og synliggøre sig som en attraktiv karrieredestination – men også som et potentielt bosætningsområde.

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i 2012, at der skulle en særlig indsats til for at regionen kunne komme ind i kampen om de globale talenter, og som ville komme alle virksomheder og lokalområder i regionen til gavn.

Foreningen work-live-stay southern denmark (WLS) blev derfor stiftet i november 2012 med det formål at sikre en regional koordineret og fokuseret indsats der skal skabe bedre muligheder for alle virksomheder i regionen i deres indsatser for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft. Til gavn for den regionale vækst.

Vision og mission for work-live-stay

work-live-stay southern denmarks vigtigste rolle er at skabe samarbejder, videndeling og udviklingslaboratorier sammen med og på tværs af virksomheder, kommuner, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og mange andre aktører. Kun derved kan vi arbejde sammen om ét stærkt syddansk arbejdsmarked. Med vækst og udvikling. Vi rækker efter stjernerne på talenthimlen!

Vision
Syddanmarks virksomheder er blandt landets største og mest vækstende på sine forretningsområder, derfor forbedrer vi i fællesskab tiltrækning, bosætning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark.

Mission
At forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste, ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.

Læs vores light udgaven eller på engelsk her (pdf-dokument åbner i nyt vindue):

Vedtægter for Foreningen WLS

work-live-stay southern denmark er en forening, hvis hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer
for tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige højtkvalificerede og specialiserede arbejdskraft er til rådighed.

Læs vedtægterne for foreningen her
Hvad er

Hvad er "højtkvalificeret arbejdskraft"?

Er højtkvalificerede kun de talenter, som har en lang universitetsuddannelse? Nej.

Det gælder alle, der har viden og kompetencer, som er efterspurgt af virksomhederne – uanset om den er opnået gennem et universitet, et kursus eller gennem særlige interesseområder i sin fritid.

Se mere i videoen.

Tre strategiske fokusområder

WLS vil frem mod 2020 fortsat have særlig fokus på at bidrage til en forløsning af det regionale vækstpotentiale.
Det vil vi gøre ved at iværksætte initiativer og projekter, der bidrager indenfor de tre strategiske fokusområder: tiltrækningmodtagelsefastholdelse.

Vi vil sikre, at Syddanmark er en kendt og anerkendt international og national karrieredestination, at alle kommuner har et anvendt og succesfuldt beredskab omkring bosætning, der i samarbejde med lokale virksomheder sikrer, at alle nye højtkvalificerede medarbejdere tilbydes den rette støtte, når de indleder deres karriere i Syddanmark. Disse højtkvalificerede medarbejdere skal fastholdes i Syddanmark ved, at både de og deres eventuelle medfølgende familier møder tilbud og støtte, der sikrer at hele familien falder til og ser Syddanmark som et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

For at løse disse opgaver vil WLS samarbejde med alle relevante aktører nationalt og regionalt, der har indflydelse på de syddanske virksomheders vækstpotentiale. Ikke mindst lokale virksomheder, kommuner og erhvervsfremmeorganisationer.

Hent billede her

Hos Interacoustics A/S ser vi et medlemskab af WLS som en naturlig del af en fælles indsats for at tiltrække, modtage og fastholde højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft til regionen for bedre at kunne udnytte det store vækstpotentiale som vi mener, Region Syddanmark har. Blandt andet er vi særdeles glade for, at der på WLS’ initiativ nu findes bosætningskonsulenter i stort set alle regionens kommuner, og både vi og vore medarbejdere har i det daglige haft stort udbytte af samarbejdet med disse.

-John Pedersen, Interacoustics A/S

Et medlemskab giver adgang til:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret med de seneste nyheder og viden om tiltrækning, modtagelse og fastholde af den kvalificerede arbejdskraft.