Strategi 2025

Forbedrede muligheder for vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft

Se video:

Højtkvalificeret arbejdskraft til Danmark

Med afsæt i Syddanmark arbejder work-live-stay for at sikre den højtkvalificerede arbejdskraft, som skal til, for at danske virksomheder og kommuner har de bedste betingelser for vækst.

Se mere i videoen til højre.

Se video:

Sammen om en fælles udfordring

Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft er den absolut største udfordring for vækstpotentialet i både virksomheder og i den lokale udvikling gennem bosætning.

Derfor valgte man allerede i 2012 at stå sammen om denne udfordring i Syddanmark og skabte foreningen work-live-stay southern denmark.

Foreningen har siden udviklet, testet og implementeret nogle af landets bedste indsatser og metoder til tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede talenter.

Som en non-profil organisation skaber vi samfundsmæssig værdi ved at sikre synlighed omkring mulighederne for en god balance mellem arbejde og familieliv og ved at arbejde med bæredygtige og vedvarende løsninger.

Vi arbejder på at gøre en forskel og i samarbejde med alle relevante aktører at skabe en forandring – både på kort og på lang sigt.

Danfoss bakker op om work-live-stay, fordi de leverer en unik platform for samarbejde, videndeling og udvikling.

Sådan fortæller Sigurd Kielstrup Hansen, Recruitment Manager hos Danfoss.

Hør mere i videoen til højre.

Danfoss bakker op om work-live-stay, fordi de leverer en unik platform for samarbejde, videndeling og udvikling.

Vores vision

Syddanmarks virksomheder er blandt landets største og mest vækstende på sine forretningsområder. Derfor er det nødvendigt, at den efterspurgte arbejdskraft er i udbud. Vi arbejder sammen på tværs, for at sikre den højeste kvalitet i tiltrækning, modtagelse og bosætning samt fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark.

Vores mission

At udnytte Syddanmarks høje koncentration af internationale hovedsædejobs til generelt at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.

Kerneværdier

  • Stærke kompetencer
  • Modet til at være ”first movers”
  • Altid behovsdrevet udvikling og indsatser
  • Agilitet
  • Netværk og samspil
  • Ordentlighed
Højtkvali-hvaffor noget?

Højtkvali-hvaffor noget?

Højtkvalificeret arbejdskraft handler om mere end uddannelse. Vi tager udgangspunkt i erhvervslivets behov og arbejder med hele fødekæden i en virksomhed; fra studerende over faglærte specialister til højtuddannede akademikere. Vi arbejder med:

  • Højtuddannet talent med kvalifikationer, der er mangel på
  • Arbejdskraft med specialiserede kompetencer inden for mangelområder
  • Arbejdskraft der med sine realkompetencer eftersprøges i vækstbrancher

Se mere i videoen til venstre.

Vær med på det stærkeste hold!

Der er mange stærke kræfter bag work-live-stay. Flere end 90 virksomheder, kommuner og organisationer oplever allerede, at et medlemskab kan være vejen til vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

WLS er til for vores medlemmer, og sammen skaber vi forbedrede muligheder for vækst i Danmark. Sammen kan vi sikre, at alle virksomheder har den arbejdskraft, der er brug for.

Derfor skal din virksomhed være medlem

Vær med til at bygge bro mellem danske vækstvirksomheder og de bedste talenter sammen med os!

Camilla

Direktør

M: iben@worklivestay.dk

T: 2030 8382

Camilla

Direktionssekretær

M: sgr@worklivestay.dk

T: 2971 9389

Camilla

Projektleder

M: km@worklivestay.dk

T: 3028 5673

Camilla

Projektleder & Seniorkonsulent

M: ahk@worklivestay.dk

T: 2964 5909

Camilla

Projektleder & Udviklingskonsulent

M: cm@worklivestay.dk

T: 6170 1067

Camilla

Global Onboarding Specialist

M: mk@worklivestay.dk

T: 5043 0737

Camilla

Global Onboarding Specialist

M: kbd@worklivestay.dk

T: 3028 0473

Camilla

Global Talent Attraction Manager

M: rml@worklivestay.dk

T: 2393 3044

Camilla

Kommunikationschef

M: mso@worklivestay.dk

T: 2980 3910

Camilla

Online | Design | Kommunikation

M: rasmus@worklivestay.dk

T: 2627 6769

Camilla

Udviklingskonsulent

M: lfm@worklivestay.dk

T: 2825 7737

Camilla

Udviklings- & virksomhedskonsulent

M: ac@worklivestay.dk

T: 2942 8308

Camilla

Membership Manager

M: loch@worklivestay.dk

T: 9320 3044

Camilla

Projektmedarbejder

M: jlr@worklivestay.dk

T: 3028 5695

Camilla

Chatbot Content Development Writer

M: sif@worklivestay.dk

T: 7196 7737