Sådan kan I forberede teamet

Klar, parat ……. inden den nye kollega kommer!

En ny kollega vil altid, uanset hvor meget I forbereder jer, skabe noget turbulens. Men I kan påvirke, om det bliver små krusninger på overfladen eller orkanagtige tilstande. Der ligger et ansvar hos de nuværende kolleger for at få den nye medarbejder på vingerne, og derfor er det vigtigt at inddrage hele holdet så tidligt i processen som muligt.

Det er faktisk en god idé at starte dialogen med resten af teamet, allerede inden I slår jobbet op. Tal f.eks. om det primære ansvar i jobbet, hvilke funktioner eller opgaver der konkret skal løses og hvilke kernekompetencer I kan se, der skal til for at få succes i jobbet.

Og husk at være lydhør over for de input, som de nuværende kolleger kommer med.

 

Hvad kan I forvente?

Det er vigtigt, at man som ny medarbejder tidligt får rigtige opgaver og bliver reelt vurderet på sin performance – med det forbehold, at man kun har været ansat kort tid. Derfor kan det være godt, at teamet tager en snak om den nye kollegas ansvar og resultater inden opstart. Som leder må man gerne melde klart ud, hvilke forventninger man har til den nye medarbejder, og hvilke opgaver han eller hun forventes at komme i mål med hvornår. Understreg samtidig, at det kræver en holdindsats, hvis det skal lykkes!

Der er flere måder at starte snakken om onboarding i teamet. I kan f.eks tage udgangspunkt i vores quiz, som måske udfordrer jeres viden om betydningen af onboarding.

Stil skarpt gennem dialog

 

Har I brug for at tage en dybere dialog om udfordringer og potentialer, har vi herunder lavet 3 forslag til, hvordan I kan gøre.

Brug metoderne som oplæg eller inspiration til hvordan det KAN gøres, ikke hvordan det SKAL gøres, og husk at der ikke er nogle rigtigte og forkerte svar.

Interview 2 & 2

Tal sammen i teamet 2 & 2 og saml op i plenum.

I grupper & plenum

En proces, hvor der løbende skæres ind til det vigtigste.

prep teamet til ny medarbejder

Mini-workshop

En lille workshop, med gruppearbejde og præsentationer.

Prep teamet

Skema til opsamling

Uanset om I bruger én af ovenstående eller helt andre metoder, så kan det være en god idé at samle op på det, som I er blevet enige om. Det kan hjælpe med at skabe et fælles overblik over, hvad I har besluttet, og hvad der skal gøres fremadrettet.

Vi har lavet et skema med forslag til en opsamling – I kan tilpasse og bruge den, som i har lyst.

Hent skema til opsamling

Fandt du ikke, hvad du skulle bruge?

Så forsøg i én af de andre dimensioner, hvor du finder mere viden og flere værktøjer, som kan hjælpe jer i jeres pre- og onboarding processer.