Reboarding

Lad os klæde dig godt på, igen!

Det er helt almindeligt at mange medarbejdere igennem deres arbejdsliv skifter position eller rolle, i en virksomhed. Det kan være til en anden afdeling eller måske en anden funktion i den afdeling man allerede er.

Reboarding er også vigtigt efter corona, når dine medarbejdere måske vender tilbage til arbejdspladsen efter lang tid med hjemmekontor: Teamets medarbejdere skal finde hinanden igen og er måske begyndt at arbejde på andre måder.

Spil den ‘nye gamle’ medarbejder god

I mange virksomheder sker det, at man overser vigtigheden af at sætte gamle, såvel som nye kompetencer rigtigt i spil efter reboarding. Samtidig kan det være gavnligt at bruge den viden, som den enkelte medarbejder har fra deres tid i virksomheden.  

Reboarding er ikke kun for nye ansigter

Reboarding er ikke kun for nye ansigter

Reboarding kan være relevant i flere sammenhænge

Hvis en medarbejder får en anden stilling i jeres virksomhed, vil der formentlig også være nye arbejdsopgaver eller områder, som medarbejdere skal introduceres til. For at jeres medarbejdere kan varetage det nye job, skal de være klædt godt på til den nye afdeling eller funktion. Her er det ikke nødvendigvis nok, at de kender til virksomheden fra deres tidligere stilling.

Hvis reboardingen gælder hele teams efter en corona-nedlukning, skal medarbejderne omstille sig til en ny hverdag, og det er en god idé, at I tager individuelle hensyn til medarbejderne og lytter til deres behov, når de vender tilbage til arbejdspladsen.

Reboarding er i princippet en ny onboarding med dét indhold, der er aktuelt for medarbejderen nu og her.

Herunder finder I et par eksempler på, hvornår reboarding kan være en god idé.

Vi vil gerne tilbyde dig en ledende funktion

Som medarbejder kan man have mange drømme og mål for arbejdslivet. Men det er ikke altid, at man som medarbejder kender alle de opgaver, der følger med en bestemt rolle, fordi man endnu ikke har gjort sig den erfaring.

Uden ledererfaring er der emner, som man måske ikke har et dybdegående kendskab til, men som er ret væsentlige, det kunne f.eks. være:

  • Kommunikationsteknikker
  • Ledelsesstile
  • Personalejura
  • IT-systemer

I jeres virksomhed er der måske andre vigtige punkter?

Sammen med den nye lederopgave, kan der også være en periode, hvor kollegaerne skal vænne sig til, at kollegaen ikke skal varetage ’de gamle’ opgaver længere. Det kan være nemt, at gå til en der kender arbejdsgangene og opgaverne, og det kan som ny leder være svært at sige nej til at varetage de opgaver, der ikke længere ligger på det nye skrivebord. Her bør I også italesætte overfor den nye leder såvel som de andre kollegaer hvilke opgaver de nu ikke længere deler.

Velkommen tilbage

Reboarding handler ikke kun om at skifte funktion. Det kan også handle om at komme tilbage på arbejdspladsen efter en udstationering, en periode i en anden afdeling – eller måske I har medarbejdere som ‘udstationeres’ hos jer og kommer fra en afdeling i udlandet.

Reboarding kan også være aktuelt efter at en hel gruppe af medarbejdere har arbejdet hjemme på grund af corona og nedlukning.

Her kender medarbejderne i forvejen til organisationen og jeres produkter eller services. Men medarbejderen har alligevel brug for onboarding i forhold til arbejdsmæssige relationer og organisatoriske spilleregler i det nye job eller den nye situation – sidstnævnte fx efter hjemmearbejde under corona. Måske er der også en social onboarding, der skal sættes i værk, hvis medarbejderen skal bo i Danmark på ny eller for første gang.

Under og efter længerevarende sygdom, barsel eller orlov

Ved lang tids sygdom, barsel eller orlov er det også vigtigt at sørge for at jeres medarbejdere kommer godt i gang igen. Tal med medarbejderen om de arbejdsopgaver de skal tilbage til. Der kan være kommet andre, nye eller flere opgaver til, og måske ser jeres medarbejder et behov for at få frisket nogle procedurer eller opgaver op.

Det kan være svært at komme tilbage på en arbejdsplads, efter lang tids fravær, hvis man ikke har været i kontakt med sine kollegaer eller leder, siden man f.eks. gik på barsel eller orlov. Overvej derfor om I kan holde en kontakt med jeres kollegaer imens de er væk. Det kan være en lille videohilsen fra afdelingen eller den nærmeste leder. Her kan I fortælle ganske kort hvad der rør sig, så jeres kollega ikke falder helt ud af fællesskabet. Måske bliver de også stadig inviteret hvis I har større fælles arrangementer?

Kontakten skal naturligvis ikke have en stor arbejdsmæssig vinkel, så tal ikke om de konkrete opgaver, det kan få medarbejderen til at føle de stadig skal have styr på deres ting imens de er væk. Men kontakten kan gøre det nemmere for både medarbejder og arbejdspladsen når de igen skal tilbage til en fælles hverdag.

Fandt du ikke hvad, du skulle bruge?

Så forsøg i én af de andre dimensioner, hvor du finder mere viden og flere værktøjer, som kan hjælpe jer i jeres pre- og onboarding processer.