Om foreningen work-live-stay

Sammen står vi stærkere

work-live-stay southern denmark er en privat forening med rødder i det syddanske, som arbejder for at sikre optimale rammer for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft for virksomheder, således at de har de bedste forudsætninger for at udvikle og vækste deres forretningsområder.

Hvad gør work-live-stay?

Kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for vækst i alle virksomheder. For at skabe vækst er det nødvendigt, at de stærkeste kræfter arbejder sammen på tværs af interesser og brancher.

Vi er en netværksorganisation, der skaber resultater gennem samarbejde med medlemmerne og andre væsentlige aktører indenfor vores fokusområder; tiltrækning, modtagelse og fastholdelse. Vi har en stor bevidsthed om, at vi kun lykkes med og gennem andre, og søger altid de værdiskabende samarbejder. Som et medlemsfinansieret projekt- og videnshus, løser vi udviklingsopgaver under forudsætning af, at der kan sikres finansiering via erhvervsfremmesystemet og vores medlemskreds og eventuelle private fonde.

Vi arbejder for

  • at synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder i Syddanmark
  • at påpege og arbejde for at fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet
  • at forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til
  • at øge fastholdelsen hos de kandidater der kommer for at bo og arbejde

Med et solidt fundament i det syddanske stiller vi os til rådighed som videnshus på særligt modtagelse, onboarding og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft til alle i Danmark, som aktivt vil tage part i løsninger og sammen med work-live-stay skabe resultater af høj kvalitet.

Hvem har glæde af work-live-stay?

Med afsæt i Syddanmark arbejder work-live-stay southern denmark for og med virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, regioner og andre aktører landet over for hvem, den højtkvalificerede arbejdskraft er et omdrejningspunkt.

Hvem står bag work-live-stay?

work-live-stay southern denmark blev stiftet den 9. november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark. Der er mange stærke kræfter bag work-live-stay. Knap 80 virksomheder, kommuner og organisationer har allerede vurderet, at et medlemskab kan være vejen til vækst.

Sekretariatet, der til dagligt ledes af direktør Iben Arvad Hansen, har til huse i Dandy Business Park i Vejle og beskæftiger ca. 15 medarbejdere.

Foreningen work-live-stay southern denmark er finansieret af medlemskontingent samt af projektmidler bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. 

Et medlemskab giver adgang til: