Om foreningen work-live-stay

Vi kan skabe syddansk vækst, når vi samler regionens stærke kræfter

work-live-stay southern denmark er en forening, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark. Det vil vi gøre ved at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland.

Hvad gør work-live-stay?

Kvalificerede medarbejdere er en forudsætning for vækst i alle virksomheder. For at skabe vækst i Syddanmark er det nødvendigt, at de stærkeste kræfter arbejder sammen på tværs af interesser og brancher. WLS er dén samlende regionale aktør, der binder aktørerne og indsatserne i Syddanmark sammen for at sikre høj vækst i regionen som følge af at være kendt som et område præget af attraktive job-, karriere- og bosætningsmuligheder. Vi skaber sammenhængskraft mellem de mange initiativer og aktører, der arbejder med dele af vores mission om at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft i hele Syddanmark.

Dygtige medarbejdere er en forudsætning for succes og vækst i alle virksomheder. Fælles for mange virksomheder i Syddanmark er, at tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de højtkvalificerede medarbejdere er en stor opgave, der kan udfordre deres vækst.

I WLS arbejder vi tæt sammen med vores medlemmer, der består af syddanske virksomheder, syddanske kommuner, Region Syddanmark og de vigtigste aktører indenfor uddannelse og opkvalificering. Vi arbejder for at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst gennem tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

I WLS arbejder vi sammen med vores medlemmer for at;

  • udvikle metoder og handlinger, der sikrer udfoldelse af vækstpotentialet på det samlede Syddanske arbejdsmarked
  • synliggøre syddanske job- og karrieremuligheder overfor arbejdstagere i ind- og udland
  • fjerne barrierer, som vanskeliggør rekruttering af nye medarbejdere – både i det offentlige og hos virksomhederne
  • forbedre vilkårene for at hele den tilflyttende familie falder til i området og dermed fastholdes til gavn for virksomhederne og lokalområderne

 

Hvem har glæde af work-live-stay?

work-live-stay southern denmark arbejder for og med alle syddanske virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, regionen og andre aktører for hvem den højtkvalificerede arbejdskraft er et omdrejningspunkt. Vi leverer viden, sparring og koordinerede indsatser til og mellem de rammesættende indsatser, der iværksættes med formålet om at styrke Syddanmarks position som et vækstcentrum, med fokus på både ind- og udland.

Hvem står bag work-live-stay?

work-live-stay southern denmark blev stiftet den 9. november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark. Der er mange stærke kræfter bag WLS. Knap 90 virksomheder, kommuner og organisationer har allerede vurderet, at et medlemskab kan være vejen til vækst.

Foreningen work-live-stay southern denmark er finansieret af medlemskontingent samt af projektmidler bevilget af Syddansk Vækstforum. 

 

Bag en sund forening står en stærk bestyrelse

work-live-stay southern denmark er en almennyttig forening, hvis overordnede ledelse udøves af bestyrelsen i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Mød her WLS' bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

WLS’ bestyrelse mødes fire gange om året, hvor foreningens aktiviteter, resultater og kommende tiltag drøftes og vedtages.

Foreningens årlige generalforsamling ligger i april/maj. Her inviterer vi alle medlemmer til at deltage i selve generalforsamlingen, et fagligt indlæg samt en let forfriskning. Se referater fra møderne på siden Publikationer. Læs seneste årsregnskab og årsrapport via linket nedenfor.

 

Årsregnskab og årsrapport for 2018

work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen kan tiltrække den nødvendige højtkvalificerede arbejdskraft og dermed øge mulighederne for vækst i regionens virksomheder, som de ikke kan skabe alene. Gennem synliggørelse af stærke karrieremuligheder i Syddanmark overfor talenterne øger vi bosætningen i hele regionen og styrker virksomhedernes vækst.

Et medlemskab giver adgang til:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret med de seneste nyheder og viden om tiltrækning, modtagelse og fastholde af den kvalificerede arbejdskraft.