Moving Global Talent

Flere højtkvalificerede globale talenter til syddanske virksomheder


Projekt Moving Global Talent, er sat i verden for at hjælpe syddanske virksomheder med
at finde, onboarde og fastholde internationale talenter.

Med i projektet er 18 private virksomheder fra forskellige brancher, robotklyngen i Odense og 12 syddanske kommuner. Målet er at sætte virksomhederne og robotklyngen på verdenskortet og skabe rammerne for den gode modtagelse og fastholdelse af de globale talenter.

I projektet finder vi de steder i Europa, hvor der er et overskud af højtkvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder på at tiltrække talenter fra disse områder til de syddanske virksomheder, hvor der på tilsvarende faglige områder er et underskud. Det gør vi på baggrund af et grundigt search arbejde sammenholdt med de syddanske virksomheders behov her og nu.

Tæt kontakt med virksomhederne
Vores Global Onboarding Specialister og Global Onboarding Manager har tæt kontakt med de 18 testvirksomheder og virksomhederne i robotklyngen, Odense Robotics. Sammen udarbejder vi metoder og værktøjer, som matcher den enkelte virksomheds behov i forhold til pre- og onboarding og skaber rammerne for, at de internationale medarbejdere bliver på længere sigt.

Projektet løber fra august 2018 til og med januar 2022 og har et samlet budget på 23 mio. Der er afsat 11,4 mio. (50 %) via Den Europæiske Socialfond og 5,7 mio. (25 %) via regionale erhvervsudviklingsmidler.

In English 

Seneste nyheder om projektet

Læs flere nyheder

Globale talenter i Syddanmark

Hvordan er hverdagen og livet i Syddanmark, når man er flyttet hertil fra det store udland?
Hvilke overvejelser har man gjort sig på forhånd, og hvordan er mødet med den danske kultur og arbejdspladser?

Det har vi spurgt nogle af de talenter, som arbejder på testvirksomheder, der er en del af projekt Moving Global Talent, om.

Mød globale talenter fra projektet

Succeskriterier for Moving Global Talent

Hvad skal vi opnå på 3,5 år?

Antal globale talenter i de syddanske virksomheder

141 matches mellem internationale talenter og testvirksomheder

  • 81 matches mellem internationale talenter og testvirksomheder
  • 60 matches mellem internationale talenter og virksomheder i robotklyngen, Odense Roboticis

Branding af syddanske virksomheder og Syddanmark

Vi gennemfører i alt 25 synlighedsfremstød og kampagner for at få større fokus på de syddanske virksomheder og Syddanmark som destination med attraktive karriere- og bosætningsmuligheder.

Sådan finder vi de globale talenter

Vi finder ud af, hvorfra vi skal tiltrække de globale talenter, fx via:

  • Grundig desk research om mobilitet og onboarding
  • Deltagelse i messer – fysisk og online

Metoder til onboarding af internationale medarbejdere

Sammen med testvirksomhederne og robotklyngen udvikler vi metoder og værktøjer til tiltræking, onboarding og fastholdelse. Bl.a. via udvikling af:

  • Toolbox med værktøjer til tiltrækning, onboarding og fastholdelse af internationale medarbejdere
  • Best practice seminarer
  • Netværk for virksomheder inkl. kobling til eksisterende tilbud til internationale tilflyttere og deres partnere

Hvad er projekt Moving Global Talent?

Hvad er projekt Moving Global Talent?

Moving Global Talent handler om at hjælpe syddanske virksomheder med at finde, onboarde og fastholde internationale talenter.

Vi har lavet en video, der viser, hvad vi arbejder med i projektet.

Gratis materialer til tiltrækningsindsatsen

Her kan du hente videoer, infografikker, artikler og andre gratis markedsføringsmaterialer, som virksomheder frit kan benytte i indsatsen for at tiltrække de bedste talenter.
Materialerne henvender sig til både danske og internationale talenter og sætter ord og billeder på både karrieren og livet i Syddanmark.

Hent materialer

Kultur: Fødselsdage på danske arbejdspladser

Der er mange kulturelle koder at knække, når man som international medarbejder starter på en dansk arbejdsplads.

Hvad er det fx med alle de flag, når man har fødselsdag?
Og hvorfor er der ingen, der spiser det sidste stykke af kagen?

Vi har lavet denne korte film, som du kan dele med dine internationale medarbejdere for at blive klogere på arbejdskulturen i Danmark.

Kultur: Fødselsdage på danske arbejdspladser