Modtagelse

Vi vil skabe rammerne for en succesfuld modtagelse og onboarding af højtkvalificerede medarbejdere i danske virksomheder

En god modtagelse på både arbejdspladsen og i lokalområdet er et vigtig afsæt for både medarbejderen og den familie, som måske flytter med. Det er det fundament, en god fremtid bygges på – uanset om man kommer fra et andet land eller en anden landsdel.

Vi arbejder med:

  • En koordineret og vidensdelende tilflytterservice på tværs af kommunegrænser som et anker for work-live-stay.
  • I samarbejde med virksomhederne og andre aktører vil vi stå i spidsen for at sikre den gode modtagelse af nye medarbejdere og deres familier.
  • Udvikling og implementering af en troværdig digital videnspartner til virksomheder, der sparer ressourcer, og i sin kvalitet er en reel vidensplatform for brugerne.

work-live-stay har siden opstarten i 2012 stået i spidsen for at udbygge, koordinere, vidensformidle og ikke mindst skabe et struktureret billede af Danmarks eneste regionalt sammenhængende tilflytterservice.

Denne serviceorganisering har opnået en bred anerkendelse nationalt. Tilflytterservice er et forbillede for det øvrige landskab og til stor gavn for både kandidater og virksomheder.

Derudover har vi hos work-live-stay udviklet værktøjer, metoder og ikke mindst arbejdet på at modne virksomhederne til en mere dybdegående og holistisk onboarding.

Læs mere om work-live-stays to andre strategiske fokusområder Tiltrækning og Fastholdelse.