Fokus på kultur i virksomheden

Diversitet i teams giver øget innovation og kan ses på bundlinjen

Kulturfokus er et vigtigt skridt på vejen for jer som virksomhed til at få det fulde udbytte af internationale medarbejdere og fastholde de kompetencer, som ofte kan være en stor omkostning at rekruttere. 

Medarbejdere præsterer bedre og bidrager hurtigere til øget innovation og resultater på bundlinjen, når de trives, og god trivsel gør, at medarbejderne bliver fastholdt i længere tid. For at alle kan trives, må vi skabe inkluderende arbejdsmiljøer. Diversitet i teams er en stor gevinst, da det giver øget innovation i virksomheden og kan ses på bundlinjen. Dette sker dog kun, hvis mangfoldigheden sættes i spil, hvilket I kan gøre ved at arbejde med virksomhedens kultur.

Få alle med ombord i kulturarbejdet

Ofte lander opgaven med at tage hånd om kulturforskelle i HR. Men I kan med fordel inddrage både ledere og kollegaer i kulturarbejdet, det kan være med til at udbrede og forankre forståelsen for kultur og diversitet bredere i virksomheden.

Dette kan I sagtens gøre lidt ad gangen – det behøver ikke være et stort brød, I slår op, da I kan arbejde med det i etaper og vælge det ud, der passer til jeres virksomhed.

Vi har testet viden, værktøjer og metoder af i et forløb med fem virksomheder i projektet Moving Global Talent, og her på siden finder du erfaringer og læring fra forløbet, som I kan bruge i jeres egen virksomhed.

Vi håber det kan inspirere dig til at finde jeres vej i kulturarbejdet. Rigtig god arbejdslyst!

 

Kulturbevidsthed skal fastholde internationale medarbejdere i LINAK

Læs med, når Ida Falkenham, HR-konsulent, deler sine tanker om det fremtidige kulturfokus i LINAK.

Læs mere her

Buddyordning baner vejen for kultur i Maersk Container Industry

Hvad gør en buddyordning for modtagelsen og fastholdelsen af nye medarbejdere? Læs Louise Rahbek Simonsens, HR-trainee, egne oplevelser med MCI’s nye buddyordning.

Læs mere her

Globalt kulturfokus skaber succes hos Dinex

Læs om Lina Franckeviciute-Gonzalez, HR Business Partner/PMO, erfaringer med kulturfokus, og bliv bedre klædt på til at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere.

Læs mere her

Hvordan kommer vi i gang?

Når I har internationale medarbejdere, er det en rigtig god idé at få fokus på kulturelle forskelligheder, uanset om I har mange eller få internationale medarbejdere, og uanset størrelsen på jeres virksomhed. Kulturarbejdet kan sagtens tages i bidder, så I først kan sætte ind, der hvor det giver størst værdi for jer.

Det er en god idé at have øje for jeres egen kulturelle bagage, når I har fokus på kultur i virksomheden. Den er nemlig afgørende for hvordan I opfatter, modtager og reagerer på andre kulturer. Herunder har vi samlet nogle ressourcer, som kan gøre jer klogere på, hvordan I kan gribe det an hos jer.

Tag temperaturen på jeres ubevidste bias

Jeres egen kulturelle bagage påvirker den måde, I i virksomheden opfatter verden på, og det er en god idé at være opmærksomme på dette og arbejde med det.

En bias er en fordom eller forudfattet mening om andre, der påvirker dit syn på dem i en negativ eller positiv retning uden at du er bevidst om det, og uden, at du nødvendigvis synes, at det skal være sådan. Det kaldes ubevidst bias, fordi du og kollegerne ikke selv er opmærksomme på det. Den ubevidste bias kan påvirke de beslutninger, der bliver taget i virksomheden.

En måde at komme ubevidste bias til livs, er ved at gøre dem bevidste. Ved at gentage en bias-test engang imellem i personalegruppen, kan I få øje for jeres egne bias, og skabe en åben samtale om, hvordan I kan tage højde for eller omgå dem i jeres samarbejder.

Project Implicit er en non-profit organisation, der arbejder med at måle ubevidste bias ift. køn, alder, race osv. Vælg den test der er mest relevant for jer. I finder tests her.

Fortæl kollegerne om arbejdet med kulturforskelle

Har I kolleger eller teams, som ikke ved, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kulturforståelse?

Så er det en god idé at kommunikere med dem om, om hvorfor det er vigtigt, og få kollegerne med ombord, når I taler om, hvordan I arbejder med kulturforståelse i praksis.

I projekt Moving Global Talents forløb med kulturfokus fik flere virksomheder stort udbytte af nedenstående videoer. De blev fx anvendt til at kickstarte en samtale om kulturforskellene internt i et team, samt hvad de medførte af udfordringer og potentialer i netop den gruppe.

Måske kan I bruge dem lige sådan:

En video om Micro-agressions

En video om, hvordan vi kan retænke fælleskab og tilhørsforhold.

Vælg jeres kulturambassadører med omhu

Når virksomhedens kulturambassadører skal vælges, kan det være en god idé at udpege nogle med en udadvendt personlighed, der naturligt evner at brede deres nye viden på tværs af virksomhedens afdelinger.

Sæt fokus på det særlige ved jeres kultur

Find en bog, en artikel eller hyr en oplægsholder der sætter fokus på, hvad der er særligt ved dansk arbejdskultur.

For danske medarbejdere kan det være med til at åbne øjnene for egne særheder eller antagelser, mens det for internationale medarbejdere kan gøre det nemmere at italesætte noget af det, der kan være udfordrende ved at indgå på en dansk arbejdsplads.

“Forløbet har givet mig et rum, hvor jeg kan diskutere
kulturforskelle med kollegaer og få deres perspektiver,
og jeg er glad for at få ”allierede” i forhold til dette arbejde.

Det gør, at vi kan komme endnu mere i dybden og
arbejde med det på flere niveauer i virksomheden.”

Elmira Fouroozandeh, Manager, HR & Administration, hos Inrotech
og deltager i kultur-forløb i Moving Global Talent.

Bryd arbejdet ned i mindre handlinger, som I løbende kan sætte i gang

I vores kulturfokus-forløb har virksomhederne hver især defineret en case, og brudt den ned i mindre handlinger, som de vil implementere på arbejdspladsen.

Vi har samlet nogle af de handlinger her, og håber at de kan inspirere jer til selv at bryde arbejdet med kulturforskelle ned i mindre dele, som I kan sætte i gang hos jer.

Markér kulturerne i kantinen

Lav et årshjul med fokus på forskellige nationaliteter, og samarbejd med kantinen om at tilbyde frokost fra forskellige lande. Det kan være en måde at fejre forskellighederne i virksomheden og skabe nysgerrighed omkring de forskellige kulturer på arbejdspladsen.

Brug modeller - lavpraktisk

Brug en model til at kortlægge de kulturer, der er i spil hos jer. Når I fx skal onboarde en ny medarbejder fra Tyskland, kan en model skabe rammen for, at I forholder jer nysgerrigt til hinandens kulturelle baggrunde. Den kan også give en forståelse for de forskelle, der kan skabe gevinster eller udfordringer i det nye samarbejde.I vores forløb har vi været begejstrede for 4R modellen fra C3 consulting.

Informér nye medarbejdere om jeres kultur

Giv potentielle nye internationale medarbejdere adgang til informationer om jeres arbejdskultur og lokalområde. På den måde får de mulighed for at se nærmere på de kulturer, der er til stede i det område, de overvejer at bosætte sig i.

Vi har udarbejdet en række Talent Attraction-materialer, som kan bruges til det formål.

Lav en kulturpakke med fokus på forskellige nationer

Hvis I er en virksomhed med afdelinger i flere lande, kan I lave en ‘kulturpakke’, der har fokus på hver nation. Pakken kan fx indeholde en kulturprofil og små fun facts om kulturen. Det kan være med til at lette samarbejdet på tværs af afdelinger i forskellige lande.

Brug evt. Hofstedes værktøj til at udarbejde profiler.

Virksomhedens kultur kommer til udtryk i jeres organisatoriske spilleregler

I kan bruge dialog-kort til at danne rammen om en samtale om, hvad I har fokus på I jeres organisation.

Se mere her

Inspiration til at lave jeres egen buddy-ordning

I kan bruge en buddy-ordning til at arbejde med brobygning mellem jeres kultur og nye medarbejdere.

Se mere her