Future Talent Denmark

Flere internationale kandidater skal etablere arbejdsliv i Danmark.

Future Talent Denmark har fokus på at hjælpe danske virksomheder med at udbygge deres talent-pipeline ved at bygge bro mellem virksomheder og internationale talenter på landets uddannelsesinstitutioner. Projektet, der er målrettet virksomheder i Region Midtjylland og Region Syddanmark, er af 2,5 års varighed og forløber i perioden februar 2020 til august 2022.

Hovedformålet med Future Talent Denmark er, at flere danske virksomheder åbner dørene for internationale studerende. Der skabes et gensidigt samarbejde, hvor virksomhederne får indblik i de internationale studerendes kompetencer. De studerende får indsigt i det danske arbejdsmarked og dét at være på en dansk arbejdsplads. Det samarbejde har det formål, at flere internationale studerende og dimittender fastholdes i Danmark, og ansættes i danske virksomheder.

 

 

 

Alt for mange internationale studerende, der har taget en videregående uddannelse i Danmark, rejser hjem efter endt uddannelse. 1 år efter dimission er 60% af internationale færdiguddannede stadig i Danmark, 8 år efter er kun 30% tilbage i Danmark.

Det er en udfordring at skabe den nødvendige tilknytning til det danske erhvervsliv, og det koster dyrt for både samfundet, virksomhederne og de internationale, når løsningen alt for ofte er en returbillet hjem.

Det vil vi hos work-live-stay være med til at gøre noget ved. Derfor har vi i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet søsat projektet Future Talent Denmark, som også støttes af en række af landets største virksomheder, kommuner og faglige organisationer. Her udvikler og afprøver vi forløb for internationale studerende på virksomheder i Region Midtjylland og Region Syddanmark, og samtidig udarbejder vi konkrete metoder og værktøjer til at sikre en bedre overgang fra endt studie til arbejdsmarkedet for de internationale studerende. Det gør vi blandt andet ved at arbejde målrettet med at øge internationaliseringen blandt de danske SMV’er.

Målet er at få 120 internationale dimittender i ordinær beskæftigelse senest et år efter endt studie.

Tæt samarbejde med de deltagende virksomheder


I projektet har vi løbende tæt kontakt med de deltagende virksomheder, hvor vi har fokus på at sikre deres parathed i forhold til at modtage internationale studerende og kandidater som helhed. Gennem konkrete tilbud og direkte sparring med Ann Cathrine Lebech Hoe sætter vi spot på virksomhedens internationalisering og klæder dem på til at arbejde med internationale kandidater som en del af deres talent pipeline.

Alle metoder og værktøjer, som udvikles i projektet, bliver frit tilgængelige for alle af landets øvrige SMV’er her på hjemmesiden.

Overvejer du om din virksomhed skal være med, så finder du mere information her.

Hvis du vil vide mere om, hvad forløbet byder på for internationale studerende, så læs mere om det her.

Succeskriterier for Future Talent Denmark

Se hvilke virksomheder der allerede er med

Mød partnervirksomhederne

“The process of preparing Danish companies to receive more international students and graduates, is an important step towards creating a unique talent-pipeline. This is a crucial factor in the companies’ future development ”

– Vinnie Kuld Jensen,  HR Director, LEGO Group.

Når man åbner op for at ansætte internationale kandidater, udvides talentpuljen, og du får et bredere udvalg af kvalificerede kandidater til stillinger.
Det er vigtigt nu – og bliver et MUST i nær fremtid.

– Michael Jensen Holm, HR Director i Arla Foods.

Hvad er projekt Future Talent Denmark?

Future Talent Denmark bygger bro mellem internationale studerende i Danmark og danske virksomheder.

Vi har lavet en video, hvor projektleder Kasper Mark fortæller om projektet.

Hvad er projekt Future Talent Denmark?

Lorenz Technology deler deres erfaringer

Marketing Manager og Executive Chief Officer deler deres erfaringer fra forløbet i Future Talent Denmark.

Hør, hvorfor de synes, at andre virksomheder bør være med i forløbet.

Små og mellemstore virksomheder får lettere ved at indfri deres vækstpotentiale, hvis de tænker internationale studerende og dimittender ind i deres rekrutteringsplaner.

– Sigurd Kielstrup Hansen, HR manager i Danfoss