Future Talent Denmark

Flere internationale kandidater skal etablere arbejdsliv i Danmark.

 

 

 

Future Talent Denmark har fokus på at hjælpe danske virksomheder med at udbygge deres talent-pipeline ved at bygge bro mellem virksomheder og internationale talenter på landets uddannelsesinstitutioner. Projektet er af 2,5 års varighed og forløber i perioden februar 2020 til august 2022.

Alt for mange internationale studerende, der har taget en videregående uddannelse i Danmark, rejser hjem efter endt uddannelse. 1 år efter dimission er 60% af internationale færdiguddannede stadig i Danmark, 8 år efter er kun 30% tilbage i Danmark.

Det er en udfordring at skabe den nødvendige tilknytning til det danske erhvervsliv, og det koster dyrt for både samfundet, virksomhederne og de internationale, når løsningen alt for ofte er en returbillet hjem.

Det vil vi hos work-live-stay være med til at gøre noget ved. Derfor har vi i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet søsat projektet Future Talent Denmark, som også støttes af en række af landets største virksomheder, kommuner og faglige organisationer. Her udvikler og afprøver vi forløb for internationale studerende på danske virksomheder, og samtidig udarbejder vi konkrete metoder og værktøjer til at sikre en bedre overgang fra endt studie til arbejdsmarkedet for de internationale studerende. Det gør vi bl.a. ved at arbejde målrettet med at øge internationaliseringen blandt de danske SMV’er.

Målet er at få 120 internationale dimittender i ordinær beskæftigelse senest et år efter endt studie.

 

Tæt samarbejde med de deltagende virksomheder


I projektet har vi løbende tæt kontakt med de deltagende virksomheder, hvor vi har fokus på at sikre deres parathed i forhold til at modtage internationale studerende og kandidater som helhed. Gennem konkrete tilbud og direkte sparring med Ann Cathrine Lebech Hoe sætter vi spot på virksomhedens internationalisering og klæder dem på til at arbejde med internationale kandidater som en del af deres talent pipeline.

Alle metoder og værktøjer, som udvikles i projektet, bliver frit tilgængelige for alle af landets øvrige SMV’er her på hjemmesiden.

Succeskriterier for Future Talent Denmark

Når man åbner op for at ansætte internationale kandidater, udvides talentpuljen, og du får et bredere udvalg af kvalificerede kandidater til stillinger. Det er vigtigt nu – og bliver et MUST i nær fremtid.

– Michael Jensen Holm, HR Director i Arla Foods.

Hvad er projekt Future Talent Denmark?

Future Talent Denmark bygger bro mellem internationale studerende i Danmark og danske virksomheder.

Vi har lavet en video, hvor projektleder Kasper Mark fortæller om projektet.

Hvad er projekt Future Talent Denmark?

Små og mellemstore virksomheder får lettere ved at indfri deres vækstpotentiale, hvis de tænker internationale studerende og dimittender ind i deres rekrutteringsplaner.

– Sigurd Kielstrup Hansen, HR manager i Danfoss