Fastholdelse

Syddanske fastholdelsesinitiativer

Det kan have store konsekvenser for virksomhedens vækst, hvis en medarbejder vælger at forlade sin arbejdsplads, det kan dels være konsekvenser i form af tab af viden og effektivitet, men også i form af de udgifter, der kan være forbundet med at rekruttere og oplære nye medarbejdere.

work-live-stay iværksætter, koordinerer og støtter op om fastholdelsesinitiativer lokalt og regionalt i Syddanmark, som har til formål at sikre, at medarbejderne og deres familier falder godt til i området samt sætter fokus på job og trivsel for medarbejderens medfølgende partner.

Igennem work-live-stays indsats partnerliv, er fire partnerlivskonsulenter ansat til at hjælpe medfølgende ægtefæller uanset hvor i Syddanmark, det er bosat. Læs mere om partnerliv-indsatsen nedenfor.

Partnerlivskonsulenter hjælper ægtefællerne

Partnerliv er et initiativ, der skal sikre en god modtagelse, og deraf fastholdelse, af medfølgende partnere og ægtefæller i Syddanmark. Fem partnerlivskonsulenter er ansat til at hjælpe medfølgende partnere i hele Syddanmark. work-live-stay står bag initiativet Partnerliv i samarbejde med de syddanske kommuner og virksomheder, som skal tage godt imod medfølgende partnere.

Der er i Partnerliv-regi er ansat fem partnerlivskonsulenter, der repræsenterer hver deres syddanske område (Fyn, Sønderjylland, Trekantområdet og Sydvestjylland), og samtidig arbejder tæt sammen på tværs af kommunegrænser for at dække hele Syddanmark.

Partnerlivskonsulenterne arbejder lokalt og regionalt, vejleder og bygger bro til den brede pallette af tilbud som findes i Syddanmark – jobsøgningskurser, mentorprogrammer, sociale netværk, uddannelse og meget mere.

Målgruppen for initiativet er danske og internationale tilflyttere, som er flyttet til Syddanmark, fordi deres partner har fået job i regionen. For at gøre brug af konsulenternes service skal man opfylde følgende krav:

  • være bosiddende eller have tæt tilknytning til en virksomhed i Syddanmark
  • være ægtefælle eller partner til en medarbejder i en virksomhed i Syddanmark
  • forvente at blive bosat i Syddanmark et år eller længere

Henvend dig til din lokale Partnerlivskonsulent og få håndholdt hjælp til dine talenters ægtefæller, så du i virksomheden kan fokusere på jeres vej mod vækst.

Mød partnerlivskonsulenterne her

Tilmeld dig WLS' nyhedsbrev her