Fastholdelse

Syddanske fastholdelsesinitiativer

Det kan have store konsekvenser for virksomhedens vækst, hvis en medarbejder vælger at forlade sin arbejdsplads, det kan dels være konsekvenser i form af tab af viden og effektivitet, men også i form af de udgifter, der kan være forbundet med at rekruttere og oplære nye medarbejdere.

work-live-stay iværksætter, koordinerer og støtter op om fastholdelsesinitiativer lokalt og regionalt i Syddanmark, som har til formål at sikre, at medarbejderne og deres familier falder godt til i området samt sætter fokus på job og trivsel for medarbejderens medfølgende partner.

I flere af de syddanske kommuner er det muligt som medfølgende ægtefælle at få én-til-én sparring på job- og karrieremuligheder. Læs mere om denne service nedenfor.

Service til medfølgende partnere

Har din internationale medarbejdere en medfølgende partner, som mangler sparring på karrieremulighederne? I flere syddanske kommuner er det muligt for dem at få én-til-én sparring på bl.a. jobsøgning, det danske jobmarked og hvordan de får et socialt netværk.

Kommunerne vejleder i forhold til jobsøgning, udarbejdelse af ansøgning og CV, og i de tilfælde, hvor der er tale om internationale partnere, også det danske jobmarked og jobsøgning i Danmark. De bygger også bro til den brede pallette af tilbud som findes i Syddanmark – jobsøgningskurser, mentorprogrammer, sociale netværk, uddannelse og meget mere.

For at gøre brug af servicen skal man være:

  • Ægtefælle eller partner til en højtkvalificeret medarbejder i en virksomhed i Syddanmark
  • Bosiddende i én af de her nævnte syddanske kommuner – eller medarbejderen eller dennes partner er på vej til at flytte dertil

Undersøg, om din kommune tilbyder hjælp til dine medarbejderes medfølgende partnere og hjælp dem med at finde vejen til sparring på deres job- og karrierevej. Når den medfølgende familie trives, er der størst sandsynlighed for, at den internationale medarbejdere bliver på den lange bane, og dermed at du fastholder talenterne i din virksomhed.

Find kontaktoplysninger til kommunerne her

Tilmeld dig WLS' nyhedsbrev her