Fastholdelse

Vi vil sikre, at investeringen i tiltrækning og modtagelse bliver til vækst

Det kan have store konsekvenser for virksomhedens vækst, hvis en medarbejder vælger at forlade arbejdspladsen. Både i form af tabt viden og effektivitet, men også fordi det koster tid og ressourcer at rekruttere og oplære nye medarbejdere.

Vi arbejder:

  • Med et holistisk menneskesyn om hele familiens trivsel som en nøgle til fastholdelse
  • Med metodeudvikling og partnerskaber arbejder vi dedikeret for, at de talenter, der er uddannet i Danmark, oplever at have muligheden for at skabe sig en karrierevej her.
  • Erhvervslivet skal modnes, motiveres og ikke mindst have redskaber til at fastholde en mangfoldig medarbejderstab.
  • Udvikling, test og videndeling af nye metoder og samarbejder på tværs af alle relevante aktører.

Medfølgende partnere og fastholdelse
I work-live-stay har vi arbejdet målrettet med metodeudvikling i forhold til medfølgende partnere som en vej til fastholdelse.

Mange tilflyttere kommer som to karrieremennesker, og vi har gennem en dedikeret Partnerindsats arbejdet for at styrke den samlede trivsel og fastholdelsesgrad. Herved opnåede vi i 2018 i samarbejde med vores partnere, at knap 80 % af de medfølgende partnere opnåede beskæftigelse. Det var næsten en fordobling af beskæftigelsesgraden for de medfølgende partnere på landsplan (41 %).

Læs mere om resultaterne i projektet Destination Talent.

Du kan også læse mere om work-live-stays to andre strategiske fokusområder Tiltrækning og Modtagelse.