Vores virksomheder har brug for helhedsløsninger og enkle administrative løsninger

Regeringens udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft, er et skridt i den rigtige retning. Men det fjerner ikke vigtige sten på vejen, og virksomhederne må stadig ud i administrative krumspring, når de skal udenlands for at finde den nødvendige højtkvalificerede arbejdskraft, der skal sikre væksten nu og fremover.

Med en rekordhøj beskæftigelse melder stadig flere virksomheder om mangel på den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft.

Det stiller både krav til de danske talenters villighed til at flytte sig efter de konkrete jobs og til virksomhedernes evne til at tiltrække arbejdskraften uden for landets grænser.

På virksomhedernes side er denne virkelighed dog ofte præget af en mur af papirarbejde og administrative krumspring, som kan give selv den mest dedikerede hr- eller rekrutteringsmedarbejder sved på panden.

Det har regeringen nu taget et skridt i den rigtige retning for at imødegå.

Reelle forbedringer
Blandt andet vil den lavere beløbsgrænse gøre det muligt at hive flere talenter til landet, ligesom en modernisering af positivlisten kan imødekomme nogle af de aktuelle kompetenceudfordringer på arbejdsmarkedet, som kan være specifikke for særlige brancher og regioner.

For de af vores virksomheder, der ofte rekrutterer internationalt, vil der også komme lempeligere sanktioner ved små og ubetydelige fodfejl i procesarbejdet.

Det er reelle forbedringer, regeringen nu har fremlagt til behandling i Folketinget.

Vi skal gøre det muligt at være en del af vores tørstende arbejdsmarked
Selvom de 21 initiativer stadig lader meget tilbage at ønske, vil særligt nedsættelsen af beløbsgrænsen få stor betydning for vores evne til at tiltrække højtkvalificeret og entreprenant arbejdskraft til den store skov af startup-virksomheder, der lige nu skyder op inden for fx robotteknologien.

Her er nemlig ikke tale om lønførende virksomheder. Det er ikke udsigten til en høj løncheck, som tiltrækker dygtige medarbejdere til robotvirksomhederne, men i høj grad medarbejdernes iver efter at være en del af udviklingen i Europas førende klynge inden for området. De vil være med og bidrage med deres faglighed, dér hvor udviklingen sker.

Men virkeligheden er ikke en løncheck på 418.000 kr. om året. Heller ikke for en højtkvalificeret kok eller øl-brygger i vores stærke turistsektor, som vi i Syddanmark er stolte over. Men en månedsløn på 35.000 kr. er også en god løn i Danmark og kan ikke matches i rene lønkroner af alle virksomheder.

Hos work-live-stay glæder vi os derfor over, at der nu bliver sat et beløb, der på mange områder bedre kan rumme de talenter, vi også har brug for, for at holde væksthjulene i gang.

En dygtig ingeniør vil stadig få den løn, hun skal have, og mange af vores jobfunktioner vil aldrig komme i klemme i dette kr./øre-cirkus!

Vi skal gøre det muligt – ikke forskelligt
Lønpres og social dumping kommer ofte op i debatten, når vi taler om en lavere beløbsgrænse. Her beder vi blot om, at vi alle stopper op og tænker over, om vi i virkeligheden mener, at en månedsløn på knap 35.000 kr. kan kvalificere til social dumping!

Naturligvis skal vi aldrig løndumpe eller gå imod den danske model, som jo i høj grad også er med til at give os et konkurrenceparameter i verdensmarkedets kamp om talent. Men der skal ikke være forskel på, om du er dansk eller iransk, og vi skal gøre det muligt at være en del af vores tørstende arbejdsmarked.

Dansk eller international arbejdskraft: Ikke et spørgsmål om enten-eller!
Hos work-live-stay oplever vi ofte, at dansk og udenlandsk arbejdskraft bliver opfattet som modsætninger. Det er de bestemt ikke. De er derimod ofte en forudsætning for hinanden, og der er tale om både og.

Langt de fleste af vores syddanske vækstvirksomheder ville til enhver tid foretrække danske kandidater. Hvis de har de rette kompetencer og er villige til at flytte sig efter jobbet, vel at mærke.

Det trækker alt andet lige større veksler på en virksomhed at rekruttere en medarbejder fra Kiev end fra København.

Barriererne i forhold til sprog, kultur og samarbejde er til at få øje på – for ikke at tale om udfordringerne med at integrere den internationale medarbejder både i virksomheden og i lokalsamfundet.

Derfor udvikler vi hos work-live-stay blandt andet nye metoder og værktøjer, som skal gøre den del lettere for virksomhederne, gennem projekt Moving Global Talent.

Men metoder og værktøjer gør ikke al arbejdet.

Vi skal turde ændre vores offentlige retorik om internationale som mennesker, der er en byrde for vores samfund. De medarbejdere, vi efterlyser, er netop dem, der skal sikre vækst og velstand på den lange bane. De tjener samfundet og giver en ekstraordinær god bundlinje i det helt store regnskab.

Lad os sammen få skabt et samfund, der er åbent og sikrer det rette flow af kompetencer og vilje til at være en levende del af vores erhvervsliv og samfund i almindelighed.

Vores virksomheder har brug for helhedsløsninger, enkle administrative løsninger og ikke mindst støtte til at gøre det muligt at tage imod den arbejdskraft, der er kvalificeret, tilstede og villig til at være en del af arbejdsstyrken.

 

      Camilla Høholt Madsen, direktør i work-live-stay-southern denmark

 

Læs mere om regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.