Adam, Rajiv og Lina: Det er vigtigt at lære dansk – men det tager tid!

Indiske Rajiv, ungarske Adam og litauiske Lina er alle tre ansat på Middelfart-virksomheden Dinex. De har selv oplevet, hvordan sproget er en vigtig nøgle til at blive integreret – både på arbejdspladsen og i fritiden. Vi besøgte de tre kolleger for at høre deres historie, og hvordan det kan være en udfordrende opgave at lære dansk på trods af et godt sprogøre og en 3-4 fremmedsprog i baglommen.

På mange danske virksomheder er det ikke en nødvendighed at beherske de danske gloser og særegne vokallyde. Ofte kommunikeres der hjemmevant på engelsk i både mails, mødelokaler, strategier og arbejdsdokumenter. Alligevel oplever mange internationale tilflyttere, at det er en fordel at kunne selv en lille smule dansk, når man gerne vil være en del af de uformelle samtaler hen over kaffemaskinen eller i fritiden.

Rajiv Krishnakumar kom til Danmark fra Indien i 2019. Han arbejder som automationsteknologisk projektleder hos Dinex, der producerer udstødningssystemer til bl.a. lastvognsindustrien, og er i fuld gang med at lære dansk. Selvom arbejdssproget er engelsk, gennemskuede Rajiv hurtigt, at de uformelle samtaler foregik på dansk, og at han måtte lære sproget for at komme ind på livet af både kolleger og folk, han mødte i sit privatliv.

“Danes want to speak in their mother tongue when they want to interact casually”.

– Rajiv, Indien

Derfor tilmeldte Rajiv sig et danskkursus, og kan i dag præsentere sig og forstå store dele af samtaler på dansk. Dog oplever Rajiv, at det kan være svært at finde den fornødne tid til at øve det danske i hverdagen, ligesom coronasituationen har forhindret meget undervisning på sprogskolen. Rajiv vil derfor gerne blive endnu bedre til dansk, og drømmer om, at det havde været muligt at begynde danskundervisningen allerede inden han flyttede til Danmark, hvor han både havde haft mere tid og overskud til opgaven:

” I had a lot of free time before joining Dinex, so I searched for online courses and facilities for learning Danish in India. But I could not find any. There are many available courses for other European languages like French and German, but nothing for Danish.”

– Rajiv, Indien

 

Danskkurser før afrejse

Gennem projektet Moving Global Talent er vi netop nu i gang med at teste et online format, der gør det muligt for både medarbejderen og eventuelt medfølgende partnere at få en forsmag på danskundervisningen, allerede inden de kommer hertil.

Kurset består af trinvise moduler, der kan gennemføres, lige når det passer deltageren, og giver smagsprøver på det danske sprog, kulturaspekter og nogle af de praktiske forhold, vi ved fylder, når man ankommer som ny i Danmark (fx NemID, Mobilepay mv.). Idéen er at gribe motivationen og nysgerrigheden, som opstår i de helt indledende faser, og forberede de internationale tilflyttere bedst muligt på den nye virkelighed, der møder dem, når de ankommer.

“Ved at italesætte behovet og forventningen om at lære dansk er man som arbejdsgiver med til at fremme motivationen. Vi oplever, at både nysgerrigheden og motivationen er optimal, mens de stadig er i hjemlandet og går og glæder sig til alt det nye. De har masser af gå-på mod, men vi kan se, at mange falder fra inden for det første år, fordi de får travlt med job og hverdag – ligesom alle os andre. Det er dét, vi håber at imødekomme ved at få dem i gang med sproget tidligst muligt.”

– Anette Hutzen, projektleder for Moving Global Talent.

Kurserne tilbydes gratis til internationale medarbejdere i de 18 testvirksomheder, som er med til at afprøve nye metoder til at tiltrække og onboarde internationale medarbejdere, og er ifølge projektleder Anette Hutzen et tiltag for at imødekomme det tidspres, som internationale tilflyttere kan opleve i forhold til at lære det danske sprog. Lignende kurser udbydes af kommercielle aktører i hele landet.

 

For let at undgå at tale dansk

Udfordringen med at finde tid til at lære sproget oveni flytningen til et nyt land og starte nyt job genkender Adam, der har arbejdet som testingeniør hos Dinex siden foråret 2019. Som nybagt far til to er tiden knap, men Adam har haft gavn af både undervisningen på LærDansk og forskellige apps (fx Duolingo og Google Translate), som han brugte særligt i starten.

”I have plenty of options, but not enough time”.

– Adam, Ungarn

I hverdagens travlhed oplever Adam, at man let glemmer at træne sit danske. Han kommunikerer på engelsk med børnenes pædagoger, og bruger mest sit danske til at forklare, at han stadig er ved at lære sproget. Adam fortæller, at samtalerne let glider over i engelsk fordi danskere generelt snakker sproget godt, og det gør det svært at være vedholdende og træne sit danske.

Det kan virke paradoksalt, at vi som danskere er så hurtige til at slå over i engelsk, når nu det danske sprog er et centralt omdrejningspunkt i integrationen. Ifølge projektleder Anette Hutzen kan det være et misforstået hensyn, danskere let kommer til at tage, fordi samtalen virker mere ligeværdig på engelsk:

“Hensigten er som oftest god, når vi slår over i engelsk. Men faktisk kan det have den modsatte virkning, fordi vi ekskluderer udlændinge fra vores sprogfællesskab. Det er ærgerligt, for det er både her vi kan hjælpe med at træne det danske og åbne døre for den kulturelle integration”.

– Anette Hutzen, projektleder Moving Global Talent

Danskkurser igen gratis

Adam startede med at lære dansk i sommeren 2019. Selvom han var glad for undervisningen på sprogskolen, oplevede han at kvaliteten faldt og flere faldt fra i takt med at man samlede flere niveauer på holdende. Adam har i stedet valgt at følge online kurser, som han kan tilpasse med både jobbet og familielivet.

Danskkurser på sprogskolerne blev i 2018 underlagt en brugerbetaling på 2.000 kr. pr. modul, hvilket medførte et betragteligt fald i antal kursister på de danske sprogkurser, hvorfor flere skoler måtte samle undervisningen på tværs af niveauer. Kurserne blev igen gratis fra juli 2020, og på work-live-stays nye temaside finder du et overblik over de gratis tilbud.

 

Frokostpausen er det sværeste

Lina er også ansat hos Dinex og kom til Danmark fra Litauen for over 10 år siden. Hun arbejder som HR-partner og taler i dag flydende dansk, men genkender flere af Adam og Rajivs pointer fra hendes første tid i landet.

Hun husker særligt frokostpauserne som svære, da de uformelle samtaler hen over bordet ofte ikke har nogen kontekst og kan komme ud af det blå, som fx et tv-program fra aftenen i forvejen. For at deltage i samtalen kræver det ifølge Lina ikke blot, at man forstår ordene, det kræver også, at man kan nok dansk til at følge med i aktuelle temaer og alt det, som sker i samfundet omkring én. Det handler ikke kun om sprogforståelse, men også kulturforståelse.

”The topics are jumping around and you are just trying to catch what they are speaking about”.

– Lina, Litauen

Kolleger er en stor hjælp

Både Lina, Adam og Rajiv er glade for den støtte og opmuntring til at lære dansk, de får – og har fået – fra kollegerne hos Dinex og fra virksomheden. Selvom arbejdssproget er engelsk, prøver de at tale dansk i mere sociale sammenhænge. Rajiv fortæller, at kollegerne ofte taler dansk med ham, og det giver ny motivation, når de lægger mærke til forbedringer i hans danske.

Det er Adam og Lina enige i, ligesom de hurtigt samstemmer, at dansk er et svært sprog at lære. Lina fortæller, at selvom hun har været i Danmark i 10 år og taler godt dansk, er ordsprogene stadig forvirrende:

“Den anden dag brugte en kollega udtrykket “at stå på flade fødder”. Det gjorde det altså ret svært at følge med i samtalen, for det havde jeg aldrig hørt før”, griner Lina.

Tak til Adam Benjamin Antok, Lina Franckeviciute-Gonzalez, Rajiv Krishnakumar og Dinex.