Udgivelse: Expat Life 2020 – En analyse af expats i Syddanmark

Ny undersøgelse af herboende expats i Syddanmark viser, at 71 procent er tilfredse med deres arbejdsliv i området og 82 procent er glade for den work-life balance, som igen topper listen over gode grunde til at flytte til Syddanmark. Dog er der stadig et potentiale i at skabe en bedre forbindelse til arbejdsmarkedet for den del, som ikke er i job, og særligt tilfredsheden blandt de medfølgende partnere er en vigtig nøgle til at sikre bedre fastholdelse.

I efteråret spurgte vi 419 syddanske expats, som alle er født og opvokset uden for Danmarks grænser og i dag bosiddende her i regionen, om hvad de mener om at bo i Syddanmark. Det er der kommet en helt ny rapport ud af, som giver indblik i, hvordan vi i Region Syddanmark kan gøre området endnu mere attraktivt for expats at bosætte sig i.

 Hent hele rapporten – Expat Life 2020 (pdf)

 

Work-life balance er et positivt add-on, men karrieremulighederne gør udslaget

Work-life balance er et velkendt tiltrækningsparameter for det danske arbejdsmarked. Det bekræftes også, når vi i undersøgelsen spørger til de generelle årsager til at flytte til Syddanmark:

Top 3 grunde til at flytte til Syddanmark (respondenterne har haft mulighed for at sætte flere krydser):

  1. Work-life balance (49 procent)
  2. Generelle levestandarder (43 procent)
  3. Karriereudsigter (32 procent)

Alligevel er det meget få (kun 5 procent), som angiver work-life balance som den primære årsag til, at turen gik til Syddanmark i deres specifikke situation. Her er det i stedet respondenternes specifikke livssituationer, som har været de primære drivere (her har respondenterne kun kunne angive én primær årsag):

  • 23 procent er flyttet hertil, fordi deres partner studerer eller har fået job i området.
  • 21 procent er flyttet for at gå på universitetet.
  • 15 procent er flyttet efter at have landet et job.

Noget tyder altså på, at respondenterne anerkender work-life balance som en styrke ved området, men ikke som en driver i sig selv, når beslutningen om at flytte til Syddanmark skal træffes. Det afspejles også i erfaringerne fra work-live-stays forskellige tiltrækningsindsatser på fx messer og kampagner på sociale medier, og direktør Camilla Høholt Madsen uddyber:

– Vi må aldrig foranledige os til at tro, at work-life balance tiltrækker dygtige medarbejdere i sig selv. Det er stadig jobindholdet og de faglige udfordringer, der vejer tungest, og som skal frem i forreste række Men fleksibiliteten og mulighederne for at sammensætte et arbejdsliv, der passer til ens livssituation, er helt sikkert med til at få kandidaterne – og deres familier – til at forholde sig til vægtskålen, og det skal vi naturligvis udnytte til vores fordel, fortæller Camilla.

 

Stærke forbindelser til arbejdsmarkedet

Tilknytning til arbejdsmarkedet er en velkendt nøgle til integration og fastholdelse. Det gælder både for danskere og internationale tilflyttere, for det er ofte på arbejdspladsen, at vi alle skaber nye netværk og kendskab til lokalområdet. Det afspejles også i undersøgelsen, hvor 41 procent af de adspurgte expats her i Syddanmark vurderer, at adgangen til relevante karrieremuligheder er det vigtigste aspekt ved tilflytningen til regionen.

Der er altså et stort potentiale i hele tiden at styrke båndene mellem erhvervslivet og de internationale tilflyttere. Vi skal vise, at der er spændende karrieremuligheder – både nu og i fremtiden – for at bevare tilknytningen og fastholdelsen af expats, som er i beskæftigelse. Men vi skal også arbejde for at skabe en tilknytning for de medfølgende partnere eller internationale studerende, som endnu ikke er en del af det syddanske arbejdsmarked.

Her spiller de lokale bosætningskoordinatorer i kommunerne en afgørende rolle. Disse medarbejdere sidder inde med vigtig viden om, hvilke netværk og sociale relationer der er relevante for de enkelte tilflyttere, og som kan være udslagsgivende for at finde jobmuligheder og den efterspurgte tilknytning til erhvervslivet nu eller på sigt.

Også et projekt som Future Talent Denmark, der bygger bro mellem internationale studerende og danske virksomheder, bidrager til at skabe tilknytningen til arbejdsmarkedet for internationale studerende, der allerede har valgt Danmark til ved at tage deres uddannelse her.

Flere initiativer som disse, hvor vi øger kendskabet mellem expats og erhvervslivet, vil bidrage til, at flere vil søge til – og blive – i Syddanmark.

 

Danskkundskaber er afgørende – og svært at lære

Selvom man let kan begå sig på engelsk i Danmark, er danskkundskaber ofte afgørende for at skabe tilknytning arbejdsmarkedet.

Det bekræftes også i vores undersøgelse af herboende expats i Syddanmark, hvor hele 81 procent af de adspurgte mener, at manglende sprogkundskaber er en barriere for at indtræde på arbejdsmarkedet i regionen. 69 procent angiver ligeledes manglende sprogkundskaber som en barriere for at skabe netværk.

Når over halvdelen af respondenterne (58 procent) samtidig tilkendegiver, at de har udfordringer i forhold til at lære sproget, understreger det ifølge direkte i work-live-stay Camilla Høholt Madsen vigtigheden af, at vi som samfund tager sprogudfordringen alvorligt og påtager os et ansvar for at gøre danskundervisning bredt tilgængelig:

– Det at kunne dansk i en eller anden udstrækningen er ikke kun væsentlig for at styrke integrationen og fastholdelsen på arbejdspladsen, men også i regionen og i landet som helhed. Vi har brug for de herboende expats’ viden og arbejdskraft, og derfor er det endnu mere væsentligt, at danskundervisningen igen bliver gratis – og at de herboende expats gør brug af den, afslutter Camilla.

Læs mere om resultater og anbefalinger i rapporten Expat Life 2020.


Om denne udgivelse

Expat Life 2020 er en rapport udarbejdet af foreningen work-live-stay southern denmark, der arbejder for at forbedre vækstvilkårene for virksomheder gennem indsatser inden for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

Rapporten har til formål at afdække, hvordan livet i Region Syddanmark er for de deltagende respondenter. Det er hensigten, at denne viden kan benyttes til fremadrettet at gøre Region Syddanmark til et attraktivt område at bosætte sig for expats.

Rapporten er udarbejdet som en del af projekt Moving Global Talent, der er støttet af midler fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Se også Expat Life 2019.