Udgivelse: Expat Life 2019 – International højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark

Hvordan opfatter herboende expats deres tilværelse her i Syddanmark? Det har vi spurgt 239 respondenter med international baggrund, som tilsammen repræsenterer 57 nationaliteter på 6 kontinenter, om.

I rapporten “Expat life” kan du læse mere om de oplevelser og udfordringer, man som expat kan opleve, og som kan være med til at skabe bedre indsigt i, hvordan vi alle sammen bliver endnu bedre til at tiltrække, modtage og fastholde den internationale arbejdskraft – også i fremtiden.

Rapporten er den første publikation udarbejdet af work-live-stay southern denmark med fokus på de herboende expats.

Rapporten er den første i rækken og vil få følgeskab af en række artikler, der sætter spot på forskellige aspekter og respondentgrupper ud fra data, der er blevet indsamlet i forbindelse med denne rapport. Følg med på vores LinkedIn-side!

Vi ser frem til at dele mere viden med jer i den kommende tid – god læselyst!

Hent Expat life – International højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark (pdf)