Tid til omstilling og nyt blik på virksomhedens employer brand

Talenter har længe været en efterspurgt vare verden over. Men hvordan ser spillet om de dygtige talenter ud i en tid, hvor den globale Covid-19 pandemi skaber gennemgribende ændringer for verdensøkonomien og for hele den måde, vi arbejder på?

Ind fra højre kom coronaen. Ingen var forberedte, og pandemien har allerede haft store konsekvenser for vores samfund og sundhedsvæsen – og arbejdspladser.

Med de seneste års konstante vækst har konkurrencen om de dygtige talenter været benhård. HR-afdelinger har gjort en massiv indsats for at rekruttere kvalificerede medarbejdere – og nok af dem – til at følge med virksomhedernes vækst og ordrebøger. Men med Covid-19 er opgaveporteføljen i HR-afdelingerne ændret markant, og det er sket nærmest natten over.

Fra et solidt fokus på rekruttering var det pludseligt akut nedlukning, hjemsendelse af medarbejdere, skiftehold, hjemmearbejde og fyringer, der stod øverst på dagsorden i HR-afdelingerne. Vi er nu igang med den mindst lige så svære øvelse på vej mod en genåbning og drift under de restriktioner, Covid-19 påtvinger os. Men hvad venter på den anden side af pandemien, og hvordan omstiller vi os bedst muligt?

En mulighed for at redefinere sig selv

Med Corona-krisen er vores vilkår fundamentalt ændret både som individer og organisationer. Vi er tvunget til at kigge indad, og finde en ny vej i en verden og i en hverdag, der med Statsministerens ord “aldrig bliver den samme igen”.

Krisen rummer på den måde også en mulighed for HR for at skabe en ny berettigelse og en anden bundlinjeeffekt. Det mener Kirsten Bøjler Dall, der til dagligt arbejder som udviklingskonsulent hos work-live-stay og har mange års HR-erfaring:

Efter en lang periode med et hæsblæsende fokus på rekruttering og konkurrence om talenterne har mange HR-afdelinger nu en gylden chance for at kigge op og gentænke sig selv. Vi ved ikke præcist hvornår, men efter regn kommer altid sol, og jagten på talenterne indledes igen på et tidspunkt. Så det er nu, den langsigtede og strategiske planlægning skal gøres, så man er klar til den nye virkelighed.

Det handler altså om at skabe rum til refleksion og til at gøre benarbejdet, der får HR-holdet til at arbejde ‘smarter’ og ikke ‘harder’.

Hvilke fremmere og hæmmere har der eksempelvis været i tiltrækningsindsatsen? Ved I nok om, hvad I får – og ønsker at få – ud af de employer branding-tiltag, I gør? Er det synligt for resten af organisationen, hvad HR rent faktisk bidrager med?

Brug data til at skærpe indsatsen til en ny fremtid

Spørgsmålene kan være mange, og ifølge Kirsten Bøjler Dall kan der være guld at hente, når man kigger ind i virksomhedens HR-data:

– HR har arbejdet med data i mange år. Men ofte har vi set, at tiden til at gøre sig klogere på dem, er blevet ædt af driftsopgaver. Det er ærgerligt, for her er rigtig meget indsigt og udvikling at hente. Så det er nu, vi skal gribe muligheden for at dykke ned i data og blive klogere på, om der skal sadles om eller lægges en helt ny vej for virksomhedens employer brand.

Hvad end man ønsker at analysere specifikke områder eller tage et mere overordnet kig på virksomhedens employer brand, har vi hos work-live-stay lanceret et værktøj, der guider til at stille de rigtige spørgsmål. Og hvordan man kan finde data, der belyser svarene, naturligvis!

Se employer branding værktøjet

Værktøjet guider til at dykke ned i 7 udvalgte datapunkter, og giver også et udgangspunkt for at arbejde med Mål & Retning og selve Strategien for virksomhedens employer brand.

Vær beredt og stå stærkere i kampen om talenterne

Vi står stadig midt i en verdensomspændende pandemi, og ingen ved, hvordan verden på den anden side ser ud. Verdensøkonomien er under pres, men selvom ledighedstallene stiger og jobbankerne melder om massiv nedgang i antallet af opslåede stillinger, opleves der stadig stor efterspørgsel på specialister. Jyllandsposten skriver fx, at en analyse fra Jobsearch viser, at eksempelvis IT-specialister nu efterspørges endnu mere end nogensinde – også end før Corona-krisen.

Corona har ændret verden, og vi må nu bruge tiden klogt på at omstille holdet, skærpe taktikken og være klar og i topform, når bolden igen kastes op i kampen om de dygtige talenter. God arbejdslyst!