Syddansk Vækstforum støtter nye initiativer fra work-live-stay

I mandags var Regionsrådet samlet og gav sit endelige tilsagn til medfinansiering til to af work-live-stay’s projekter, det treårige projekt Moving Global Talent og en fortsættelse af Karriere i Syddanmark.

Som tidligere annonceret står work-live-stay i spidsen for det helt nye projekt Moving Globlal Talent, der skal hjælpe syddanske virksomheder med at tiltrække den nødvendige specialiserede arbejdskraft til syddanske jobåbninger.

12 kommuner og 16 private virksomheder fra forskellige brancher deltager, og Syddansk Vækstforum har afsat over 17 mio. kr. til initiativet.

En del af projektet fokuserer på robotindustrier i samarbejde med Odense Robotics. Her udfoldes en specifik indsats for at tiltrække højtkvalificerede på robotområdet. 40 robotvirksomheder forventes at deltage, og arbejdet kan danne model for andre syddanske klyngers indsats for at tiltrække, modtage og fastholde udenlandske specialister.

Det endelige tilsagn om medfinansiering blev givet på Regionsrådsmødet den 27. august, og projektet er allerede i fuld gang.

”Ligesom sommeren har budt på rekorder for det varme vejr, står også beskæftigelsesrekorderne for tur. Vi er nu flere lønmodtagere end nogensinde, og prognoserne spår kun fortsat mangel på den nødvendige arbejdskraft, der skal til for at sikre væksten.

Det er derfor positivt at se, at der fra politisk hold bakkes op med støtte til initiativer, der på konkret vis er med til at bygge bro mellem syddanske vækstvirksomheder og både danske og internationale talenter. Vi er allerede trukket i arbejdstøjet og ser frem til at vise resten af Danmark og hele verden, hvad Syddanmark har at byde på”, siger direktør i work-live-stay, Camilla Høholt Smith.

Projekt Karriere i Syddanmark fortsætter
På mødet blev der ligeledes givet tilsagn om en tillægsbevilling på næsten kr. 2,5 mio. til projekt Karriere i Syddanmark. Projektet understøtter udflytningen af statslige arbejdspladser til Syddanmark som følge af regeringens plan Bedre Balance, hvor yderligere 1.000 arbejdspladser skal flyttes til området.

Bevillingen sker med afsæt i det eksisterende projekt Karriere i Syddanmark, som work-live-stay har stået ved roret for siden 2016, og som på langt de fleste parametre har oversteget de forventede projektmål.

”Det ikke kun er Syddanmark, som er ny for styrelserne; styrelserne er i lige så høj grad nye for Syddanmark. Rekrutteringsvejene er anderledes end i København, hvor der er et helt andet kendskab og en anden prestige forbundet med en karrierevej i en statslig styrelse. Der er derfor behov for, at vi her i Syddanmark skaber fortællinger og billeder af, hvordan det er at arbejde i en styrelse og tænker nye veje i forhold til rekrutteringen. Med tillægsbevillingen sikrer vi en fortsat aktiv indsats for at hjælpe vores styrelser godt til rette,” siger Christina Mikkelsen, udviklingskonsulent og projektleder på Karriere i Syddanmark.

Hjælper udflyttede styrelser godt til rette
Syddanmark er fortsat den eneste af landets regioner, der sikrer en stærk indsats målrettet hr-enhederne i styrelserne i forbindelse med udflytningen. Ud over sparring og støtte til de enkelte styrelser har et særligt hr-netværk på tværs af styrelserne vist sig særligt effektivt i forhold til at sikre videndeling og erfaringsudveksling. Netværket fortsættes i det nye tillægsprojekt.

Med tillægsbevillingen sikres ligeledes en fortsat udvidelse af Den Syddanske Karriereportal, afvikling af Jobfairs, markedsføring via sociale medier samt fortsat branding af Syddanmark som en spændende karrieredestination og et attraktivt sted at bosætte sig.

Det har i det hidtidige projekt vist sig, at behovet for partnerinitiativer er mindre end oprindeligt forventet, og fortsætter derfor ikke i den kommende projektperiode.

Læs mere om de to projekter herunder.