Nyt værktøj guider til at arbejde strategisk og datadrevet med virksomhedens employer brand

Kampen om de dygtige talenter er spidset markant til de senere år. Derfor har virksomhederne brug for at tænke endnu mere strategi ind i arbejdet med deres employer branding. For først når man forstår sit udgangspunkt og kender virksomhedens fremtidige forsyningskæde af kompetencer, kan målet og vejen dertil prioriteres bedst muligt. Vi har derfor lavet et værktøj, som hjælper virksomheder til at kickstarte eller validere arbejdet med employer branding.

Jobmesser, fede karrieresites, videofortællinger, gæsteforelæsninger på landets universiteter og uddannelsesinstitutioner, employee advocacy, nuværende medarbejderes netværk eller kampagner på sociale medier?

Man kan hurtigt få sved på panden, når man skal ud og positionere virksomheden i kampen om de dygtige talenter. Og fastholde de dygtige, man har.

For både mulighederne og kravene fra morgendagens medarbejdere er mange. Men tiden og ressourcerne til opgaverne følger ikke automatisk med, og det er nødvendigt at arbejde endnu mere strategisk med sit employer brand for at sikre det nødvendige output.

Virksomhederne skal helt frem i skoene
Særligt de unge generationer, som i 2020 vil udgøre 40 procent at den globale arbejdsstyrke*, stiller i højere grad krav til fx meningsfuldhed i arbejdet og work-life balance end til lønpakker og gode frokostordninger. Det kræver ifølge Onboarding Specialist Kirsten Bøjler Dall, som har mange års erfaring på HR-feltet, at virksomhederne kommer helt frem i skoene, når de skal positionere sig som et attraktivt sted at arbejde:

– Vi ser en benhård konkurrence om de dygtige talenter, og kan kun forvente at den skærpes yderligere i de kommende år. Særligt inden for de tekniske områder. Det er derfor helt afgørende, at virksomhederne har tændt for det lange lys og forstår fremtidens udfordringer for at kunne planlægge forsyningskæden af kompetencer og handle i tide.

Brug data til at skabe klarhed over mål og retning
Det handler altså om at kende virksomhedens kompetencebehov og få sat kursen for virksomhedens employer branding aktiviteter i rette tid.

Men hvordan ved man rent faktisk, om man får det forventede output af de ressourcer, man bruger på employer brandingen? Kommunikerer man til de rette målgrupper, der hvor de er, og tager de ens budskaber til sig? Er der en rød tråd i virksomhedens employer branding og har man den rette position – både i forhold til nuværende medarbejdere og de, man ønsker at tiltrække?

Tre trin til en strategisk tilgang
Uanset om man som virksomhed ønsker at kickstarte en employer branding-strategi eller at validere, at de tiltag man allerede gør, rent faktisk også er de rette, hjælper værktøjet virksomheder til – trin for trin – at analysere og kombinere HR-data.

For med de rette data ved hånden kan man træffe beslutninger, som er baseret på objektive fakta fremfor mavefornemmelser og intuition.

Ud over en introduktion til employer branding og hvorfor man skal arbejde med det, er værktøjet inddelt i tre trin. Virksomheder kan tage de dele i brug, som passer til netop deres behov og udgangspunkt:

  1. Data og analyse: Lær at stille de rigtige spørgsmål og få tips til, hvor du kan finde svarene.
  2. Mål og retning: Brug data til at sætte kvalificerede mål.
  3. Strategi: Lav en plan som tager afsæt i fakta fremfor mavefornemmelser.

Ønsker man at kickstarte processen med virksomhedens employer brand gennemføres trinnene 1 til 3. Har man allerede en employer branding strategi, kan værktøjet anvendes til at validere, at strategi, mål og aktiviteter rent faktisk er kalibrerede ved at gennemføre trinnene i rækkefølgen 3-2-1.

Læs mere og download værktøjet.

Ingen hurtige fix
Arbejdet med employer branding tager tid, og det kræver ressourcer. Her er ingen lette løsninger, for det kræver stor indsigt i virksomhedens eget DNA, og den kultur og de værdier, som gør jer unikke.

Værktøjet er ikke en hurtig genvej til et stærkt employer brand, men er med til at strukturere arbejdet, så man sikrer kobling mellem data, målene og strategien.

Gennem viden, inspiration og skabeloner lærer du:

  • Hvilke data kan du bruge – og hvor finder du dem
  • Hvordan du sætter mål og retning for jeres employer branding aktiviteter
  • Hvordan du sikrer organisatorisk ejerskab til strategien

Rigtig god arbejdslyst!

* Kilde: Dansk Industri