Nyt tiltag for tilflyttere

DR Nyheder har i denne uge bragt historier om Balance Danmark’s arbejde med tilflytterhuse. Tilflytterhuse stilles til rådighed for tilflyttere, så man kan prøve at bo i en landsby eller et område, inden man træffer endelig beslutning om at købe et hus, eller binde sig til et lejemål.

 

Det er et interessant tiltag i forlængelse af den tilflytterservice, som Tønder Kommune startede, og som vi i work-live-stay er stolte af at have været med til at udbrede.

"

 

Et hus alene, er ikke nok

Tønder Kommune har arbejdet med tilflytterhuse længe, men har oplevet udfordringer med at skrue løsningen sammen på den helt rigtige måde for kommunens landsbyer og tilflyttere:

Vi arbejder med tilflytterhuse, der er medfinansieret og initieret kommunalt, men drives af lokalrådene. Det gør vi, fordi vi ved, at et lokalt engagement i landsbyerne er afgørende for, at man som tilflytter får en god modtagelse – og ikke ”bare” et hus og bo i”, fortæller landdistriktkoordinator Karin Lorenzen Kjærgaard fra Landdistrikt og Bosætningsudvalget i Tønder kommune.

 

Ordningen spiller sammen med andre indsatser for tilflyttere

Hvis kommunen arbejder strategisk med ordningen, kan den ifølge Karin, være med til at understøtte den værdifulde bosætningsservice, som Marianne Kragh Okholm yder i Tønder, men som nu også findes mange andre steder i Syddanmark.

Tønder Kommune har efterhånden haft tilflytterservice i mange år, og ordningen er med til at skabe den gode tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af nye borgere, både danske og internationale. Men tilflytterservice er også et skridt på vejen i forhold til at imødekomme nogle af de problematikker, som opstår lokalt fordi befolkningstallet falder i landdistrikterne.

 

Flere interessenter

Tilflytterhuse er et tiltag, som også taler ind i dagsordenen i Landdistrikternes Fællesråd, om at skabe gode rammevilkår for erhverv og jobskabelse samt gode muligheder for at bo og leve decentralt i Danmark.

Hvis du synes at bosætning- og tilflytterservices er interessant, og hvis du er nysgerrig på, hvad der findes af ressourcer til tilflyttere, kan du læse mere om modtagelse her.