Nye tools skal styrke virksomhedernes internationalisering

Inden for den seneste periode har vi i Moving Global Talent arbejdet sammen med 18 testvirksomheder om at skabe en positiv forandring mod mere internationalisering. Tre nye testvirksomheder er kommet med ombord, og vi er ved at arbejde os godt ind i toolboxen til virksomhederne – bl.a. ved udvikling af en chatbot og et værktøj til at kickstarte en employer branding strategi.

I løbet af det sidste halve år har vi i Moving Global Talent haft stort fokus på udvikling af nye tools og metoder, som skal gøre det nemmere for de syddanske virksomheder at tiltrække, onboarde og fastholde internationale talenter.

Desuden har tre nye syddanske virksomheder valgt at få større fokus på internationalisering ved at blive partnere i projektet, nemlig Maersk Container Industry i Tinglev, Kjelkvist i Tønder og Skyways Technics i Sønderborg og Billund.

Maersk Container Industry er allerede kommet godt i gang og deltager bl.a. aktivt i employer branding netværket.

Nina Viktoria Hedelin, Talent Acquisition and Employer Branding Lead hos Maersk Container Industry siger om deres deltagelse:

Vi vil gerne bidrage til at tiltrække nye medarbejdere til Syddanmark. Hos Maersk Container Industry gør vi os umage for at kommunikere klart og tydeligt til vores målgrupper og kandidater om, hvad vi helt konkret kan tilbyde som arbejdsplads. Vi ser frem til vores samarbejde med work-live-stay og til at få inspiration til nye måder at tiltrække og fastholde talenter på – særligt inden for det tekniske fagområde.

Kickstart eller valider din employer branding strategi

I toolboxen til de syddanske virksomheder har vi bl.a. arbejdet med, hvordan virksomhederne kan kickstarte en employer branding strategi eller validere en allerede eksisterende strategi. Hvis virksomhederne skal have et stærkt employer brand, kræver det, at de går strategisk til værks, og det kan tool’et hjælpe dem med.

I Moving Global Talent er der i øvrigt stadig stor opbakning til employer branding netværket, hvor 27 syddanske virksomheder netværker om employer branding og får faglige indspark til, hvordan de kan gribe det an.

Få svar på dine spørgsmål hos en chatbot

En god employer branding strategi tiltrækker de rette talenter. Men hvordan kan vi så lette HR-medarbejdernes, ledernes og direktørernes hverdag, så de nemmere kan finde svar på det praktiske, når de får spørgsmål om fx arbejds- og opholdstilladelse, CPR-nr., lægevalg eller NemID?

Vi vil gerne hjælpe med at gøre denne information lettere tilgængelig for virksomhederne og er derfor ved at udvikle en chatbot, som bl.a. kan hjælpe virksomhederne med alle de praktiske processer ved ansættelse af internationale medarbejdere.

Vi har netop søgt og fået midler til at opskalere chatbotten til at dække hele landet fremfor alene at være målrettet Syddanmark og syddanske virksomheder, samt til at skabe endnu mere synlighed omkring løsningen, så den når bredt ud til virksomhederne.

Læs mere om de nye projekter

Tilbyd danskundervisning allerede før ankomst til Danmark

Chatbotten giver svar på alt det praktiske og henviser til relevant viden, men hvad så med sprog-kompetencerne – kan det danske sprog komme i spil allerede inden, medarbejderen kommer hertil?

Mange virksomheder kan have stor fordel af, at de nye internationale medarbejdere og deres partnere allerede er i gang med danskundervisning, før ankomst – eller at de kommer i gang, så snart de er ankommet. Erfaringen er nemlig, at manglende danskkundskaber er en af de største barrierer for at falde godt til i Danmark.

Vi tester netop nu et introduktionsprogram til det danske sprog gennem e-learning. Dette er målrettet internationale kandidater og deres ægtefæller/partnere, som er på vej mod Danmark, og flere virksomheder og deres medarbejdere er allerede i gang med sprogundervisningen.

Det særlige ved kurset er, at de internationale lærer dansk gennem viden om Danmark, dansk kultur og det strukturelle Danmark. På den måde vil vi gerne forberede de nye internationale medarbejdere på det danske arbejdsmarked og livet i Danmark.

Hjælp medarbejderne i gang med en digital pre- og onboarding platform

Sproget giver medarbejderne bedre forudsætninger for at falde til generelt i Danmark. Men hvordan får virksomheden internationale medarbejdere, der hurtigt er effektive og samtidig føler, at de er landet godt på benene i virksomheden?

Hvis virksomheden sørger for at have en struktureret pre- og onboarding proces, får medarbejderne en meget kortere introduktionstid og har dermed bedre forudsætninger for at kunne levere hurtigere. De føler sig set og hørt både før og efter ansættelsesstart og kan bruge ”ventetiden” fokuseret på at få mere viden om virksomheden og dens kultur.

Vi er derfor i gang med at udvikle en digital onboarding-løsning, som giver virksomhederne mulighed for at følge medarbejdernes progression tæt, aktivere de nye medarbejdere tidligere og samle al information om pre- og onboarding på ét sted.

Hvad mener de internationale talenter om Syddanmark?

For at kunne give de syddanske virksomheder og andre aktører endnu mere viden om, hvordan de internationale medarbejderes liv i Syddanmark er, udarbejder vi en årlig rapport: Expat Life – international højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark.  Denne giver indsigt i, hvordan vi alle bliver endnu bedre til at tiltrække, modtage og fastholde den internationale arbejdskraft – også i fremtiden, fx i forhold til hvordan virksomhederne bedst muligt målretter en pre- og onboarding platform til internationale medarbejdere.

Mere om medfølgende partnere 

Mere om internationale studerende

Hvordan finder talenterne Syddanmark?

I projektet er der fortsat fokus på generelt at skabe synlighed omkring karrieremulighederne i de syddanske virksomheder og livet i Syddanmark. Dette har vi bl.a. gjort ved at deltage i den online karrieremesse FINDE:U i Portugal og køre en kampagne i forbindelse med dette.

Odense Robotics, som søger internationale robot-specialister til klyngens virksomheder og er en del af Moving Global Talent, har også deltaget på flere messer. De kører fortsat kampagnen #WeAreRobotHeroes med deltagelse fra klyngens virksomheder, som er ambassadører og har brugt hashtagget aktivt.

Klyngen arbejder desuden med onboarding og fastholdelse, bl.a. ved at give mulighed for sparring til de internationale medarbejdere med kobling til International Community Odense i kommunen og deres tilbud.

I Moving Global Talent udvikler og tester vi stadig tools til virksomhederne og har samtidig fokus på at skabe netværk mellem kommunernes tilflytterservice, partnerindsats, virksomhederne og andre aktører samt understøtte deres aktiviteter.

Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med virksomhederne og kommunerne og glæder os til at sætte endnu flere tools og metoder i spil, så virksomhederne får bedre vilkår i forhold til at tiltrække, onboarde og fastholde internationale specialister, siger Anette Hutzen Kjær, projektleder på Moving Global Talent.