Vær med i det største projekt for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Syddanmark endnu har set!

Vi er i work-live-stay southern denmark nu klar til at tage de næste skridt, der skal til for at vi fortsat kan spille en stor rolle i at sikre, at Syddanmarks virksomheder kan vækste og tiltrække den nødvendige arbejdskraft.

Til det formål har vi nu, i samarbejde med en lang række af vores samarbejdspartnere, udviklet et nyt projekt, vi kalder Moving Global Talent. Det er et tre-årigt projekt, der er opbygget omkring en målrettet og specifikt udsøgning af kandidater med de kompetencer, som 15-25 navngivne syddanske pilot-virksomheder efterspørger.

Kandidaterne skal findes i områder i EU eller globalt, hvor der er et overskud. Projektet sætter således de danske beskæftigelsespolitiske tanker omkring arbejdsmarkedsbalancen i anvendelse – på europæisk såvel som globalt plan.

Et fundamentalt element i projektet er arbejdet med internationalisering af virksomhederne i Syddanmark. Til dette formål, vil der i projektet etableres en ny funktion, der skal hjælpe de i projektet udvalgte virksomheder med deres internationalisering – Global Onboarding Specialister, der skal indsamle viden og erfaring, så vi kan udvikle metoder, der efter projektet kan implementeres til drift i et bredt antal virksomheder.

Dermed skal projektet helt overordnet sikre, at syddanske virksomheders internationalisering generelt øges.


Det får din virksomhed ud af at være en del af Moving Global Talent-projektet

Projektet henvender sig til virksomheder, der gerne vil ansætte en international medarbejder, men ikke har gearingen til at gøre det selv. Det kan også være virksomheder, der allerede har ansat international arbejdskraft, men søger specifikke kompetencer, som de ikke kan skaffe i Danmark.

Kompetencerne, der efterspørges, kan f.eks. være ingeniører inden for elektronik, IT, software, robot og droner, samt produktion. Derudover er der efterspørgsel på økonomer, jurister, læger, specialiserede sygeplejersker, m.v.

Din virksomhed vi opnå følgende ved at deltage i projektet:

  • work-live-stay udsøger områder i EU (og evt. globalt), med det formål at skabe en fast pipeline til internationale talenter med specifikke kompetencer, som de deltagende virksomheder hyppigt har brug for, men har svært ved at rekruttere nationalt. Det eneste I som virksomhed skal gøre her, er at fortælle hvad vi skal lede efter, resten klarer vi.
  • I vil som virksomhed igennem diverse tiltrækningsindsatser i udvalgte områder indenfor EU opleve, at karrieremulighederne i netop deres virksomhed bliver synliggjort for relevante kandidater, bl.a. gennem WorkInDenmark, EURES, samt tiltrækningskampagner i de udvalgte områder – både fysisk ved messer, såvel som via. sociale medier, online markedsføring, mv.
  • Global Onboarding Specialisterne varetager alt, der handler om at modtage/forberede kandidater, sørger for danskundervisning. I vil som virksomhed dermed kunne tage ved lære af Global Onboarding Specialisten, og når projektet er slut, har specialisten opbygget en gennemtestet onboarding-proces til virksomheden.
  • Gennem Global Onboarding Specialisten vil de deltagende virksomheder have en kapacitet tilknyttet, der kan sikre, at den nyligt rekrutterede internationale medarbejder får den nødvendige sparring, omkring livet både på- og udenfor arbejdspladsen – herunder koblet til kommunale instanser angående partnere og bosætning.
  • I vil som virksomhed vil opleve, at der skabes en strategisk model for hvordan netop jeres virksomhed tiltrækker, modtager og fastholder internationale medarbejdere gennem Global Onboarding Specialisten.
  • Herunder vil der blive arbejdet med virksomhed-til-virksomhed mentorskaber, og der vil blive oprettet et advisory board . I vil som virksomhed opleve, at I har ressourcerne til at være en del af et internationaliseret erhvervsliv, gennem en bred vifte af løsninger rettet direkte imod de deltagende virksomheder.
  • Moving Global Talent er derfor en samlet løsning for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af netop de medarbejdere, virksomheden har brug for, og kan implementeres i virksomheder, der allerede har deres første internationale medarbejder, men mangler det rette setup. Projektet retter sig også mod virksomheder, der er klar til at modtage deres allerførste internationale medarbejder, men har brug for de rette ressourcer.

 

For at kunne deltage i projektet Moving Global Talent som testvirksomhed, skal din virksomhed matche ét eller flere af følgende kriterier:

  • Være inden for én af brancherne: IT, robot- og droneteknologi, offshore, energieffektivisering og produktion
  • Være i kategorien små og mellemstore virksomheder (under 250 ansatte)
  • Være en virksomhed, der mangler kvalificeret arbejdskraft

Læs en detaljeret beskrivelse af virksomhedernes rolle i projektet her.

 

Ansøgningen om projektet Moving Global Talent skal allerede være klar til indsendelse til Syddansk Vækstforum den 1. december 2017, så kan du se din virksomhed i projektet og dermed få mulighed for at komme helt ind i maskinrummet på projektet, så skynd dig at tage fat i Camilla Høholt Smith på chs@worklivestay.dk eller tlf. 3058 5695 – også hvis du har brug for at stille uddybende spørgsmål!