Medfølgende partnere vil også have adgang til gode jobmuligheder

Det er ikke kun de højtkvalificerede talenter, som vi tiltrækker fra andre lande rundt omkring i verden, der prioriterer spændende karrierer og gode jobmuligheder højt. Også deres medfølgende koner, mænd eller kærester sætter jobmuligheder her i Syddanmark højt på ønskelisten, når familien skal vælge deres næste destination. De viser en survey foretaget af work-live-stay.

”Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere”, lyder det i et velkendt reklameslogan. Det kan vores syddanske virksomheder i høj grad nikke genkendende til, når de investerer både tid og ressourcer i at hente den højtkvalificerede arbejdskraft, de ikke kan finde nok af her i landet, i udlandet.

For skal virksomhedens investering være rentabel, skal det lykkes at fastholde arbejdskraften i en længere periode. Det er ikke raketvidenskab.

Valget om at blive beror ikke alene på medarbejderens trivsel på arbejdspladsen. Hvis ikke også den medfølgende partner og børnene trives i deres nye hverdag i et nyt land, ja så er returbilletten hurtigt købt.

En survey foretaget af foreningen work-live-stay viser, at det netop er bløde værdier som work-life balance, levestandarden og gode forhold for børnefamilier, som scorer højt, når man spørger de medfølgende partnere, hvad der har betydning for familiens valg af Syddanmark. For det handler om hele familiens trivsel.

Nøglen til denne trivsel handler for mange expatfamilier om, at også partneren får en tilknytning til det danske arbejdsmarked og det netværk, som ofte skabes på arbejdspladsen. Derfor ligger job- og karrieremuligheder i området også højt på ønskelisten som gode grunde til at flytte til Syddanmark:


Kun hver femte medfølgende partner er tilfredse med jobmuligheder i Syddanmark
Job- og karrieremuligheder har vi mange af her i Syddanmark. Men noget tyder på, at de er svære at finde for de medfølgende partnere, for kun hver femte af de medfølgende partnere i surveyen angiver at være tilfredse med de jobmuligheder, de kan finde her i Syddanmark.

“If I could find a job, my family and I would love to stay here forever” – medfølgende partner i Expat Life 2019

Surveyen giver dog samtidig et helt tydeligt billede af, at en håndholdt indsats over for de medfølgende partnere, har en tydelig effekt. For kigger man på andelen af medfølgende partnere, som har været i dialog med kommunernes partnerlivsindsats [1], angiver en langt mindre del – nemlig kun syv procent – at de ikke er tilfredse med de jobmuligheder, de oplever at have adgang til her i området.

Håndhold indsats betaler sig
Mange syddanske kommuner tilbyder en målrettet partnerindsats, hvor de medfølgende partnere til medarbejdere på syddanske virksomheder har mulighed for at få personlig sparring i forhold til CV og jobsøgning, karriere- eller uddannelsesmuligheder i området eller hjælp til at etablere sociale relationer eller netværk i lokalområdet.

Ifølge direktør i work-live-stay, Camilla Høholt Madsen, kan det have to årsager, når en større andel af de medfølgende partnere, der har været i kontakt med kommunernes partnerlivskonsulenter, lader til at være mere tilfredse med de syddanske jobmuligheder, end det generelt er tilfældet blandt expats:

”Enten har den individuelle rådgivning peget de medfølgende partnere i den rigtige retning af deres karrieredrømme. Eller også har den håndholdte indsats gjort, at de er blevet mere afklarede og realistiske i deres forventninger til, hvad der skal til for at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Nogle har måske fået øjnene op for, at de skal give den et ekstra nøk med det danske sprog for at blive tilvalgt af en virksomhed. Andre har måske bare fået bedre øje på de virksomheder, hvor det var relevant at søge uopfordret.

Uanset årsagen kan vi se, at den direkte og håndholdte indsats virkelig formår at flytte folk, og jeg tror i høj grad, at det handler om kendskab og forventningsafstemning, når man skal finde sin vej ind på det danske arbejdsmarked”, siger Camilla Høholt Smith.

Dette understøttes af tidligere projekterfaringer, hvor den håndholdte indsats har haft en dokumenteret effekt på medfølgende partneres beskæftigelsesgrad.[2]

Hvorfor kan det være svært?
Men hvorfor kan det være svært for de medfølgende partnere at finde beskæftigelse? Det kan der findes mange grunde til, men når man adspørger målgruppen selv, svarer 81 procent, at de oplever, at manglende danskkundskaber er en hindring i forhold til at blive en del af det danske arbejdsmarked.
Vi må derfor sætte ind med gode tilbud om at lære dansk – både på arbejdspladserne, på skolebænken og i fritiden. Det er blandt andet et af de områder, vi den kommende tid sammen med vores testvirksomheder i projekt Moving Global Talent vil gøre en dedikeret indsats for at udvikle flere gode metoder til.

Hent hele rapporten – Expat Life 2019 (pdf)