Julehilsen: Glædelig jul og godt nytår – vi ses i 2020!

Året har hos work-live-stay i høj grad stået i udviklingens tegn. Læs med når direktør Camilla Høholt Madsen her kigger tilbage på 2019 og frem mod nye spændende eventyr i 2020.

Nye projekter er blevet til, og flere gode løsninger til at tiltrække, onboarde og fastholde højtkvalificerede talenter i Syddanmark har i årets løb set dagens lys i vores eksisterende projekter.

Samtidig har vi hos work-live-stay arbejdet videre med os selv og den kommende strategi for de næste fem år.

Kedet os, det har vi ikke!

Mere internationalisering i virksomhederne
Internationalisering er virkelig blevet hot. Både i den debat, der altid er i gang, og ikke mindst i forsøget på at lukke arbejdskraftbehovet indenfor særligt de tekniske fag.

Hos os bindes udfordringer, muligheder og løsninger i særlig grad sammen i projekt Moving Global Talent. Her er ikke mindre end 12 kommuner, Odense Robotics og 18 dedikerede testvirksomheder en stor del af løsningen.

For internationalisering går begge veje: Det handler ikke kun om at finde bæredygtige veje til at høste talent. Det handler i høj grad også om at kvalificere den interne kultur og viden omkring internationalisering. En absolut stor opgave, som vores virksomheder går til med krum hals.

Og vi er jo kun lige begyndt! I 2020 sætter vi virkelig strøm under tiltagene med udviklingen af en national chatbot til HR og ledere i vores danske virksomheder, pre-arrival danskundervisning til de familier, der er på vej til jobs i vores testvirksomheder, samt pre- og onboarding-tilgange og metoder. Ja, og rigtig meget andet er på vej.

Der er meget at glæde sig til, og det hele skal jo deles – med dig!

Fremtidige talenter i Danmark
I slutningen af året lykkedes det os også sammen med vores projektpartnere fra SDU og BSS Aarhus Universitet at få tilsagn om midler til et håndholdt projekt, der skal styrke vores evne til at fastholde dygtige internationale kandidatstuderende på vores universiteter i det danske erhvervsliv.

Alt for mange forlader nemlig Danmark igen, fordi matchet mellem den danske virksomhed og internationale dimittender er for svært at skabe. Det glæder vi os til at arbejde videre med i det nye år!

Bro mellem kandidater og syddanske virksomheder og styrelser
En anden meget stor indsats hos os i work-live-stay har de sidste knap 4 år været de mange fede jobs, der er kommet til som en del af de to store udflytninger af statslige arbejdspladser. Det giver så meget energi og mening at få et godt og mangfoldigt arbejdsudbud i vores område.

Derfor vil og skal vi – sammen med vores kommuner og styrelser – fortsat skabe succes og synlighed blandt alle de kandidater, for hvem det er en helt ny måde at se sit arbejdsliv på. Derfor har vi i årets løb sat både virksomheder, styrelser og kandidater stævne på diverse datingarrangementer i København, Aarhus, Odense og Esbjerg. Tak til alle jer der har bidraget med både vilje og fantastisk energi!

I 2020 fortsætter vi ufortrødent vores arbejde for at styrke og kvalificere Den Syddanske Karriereportal. Her finder danske og internationale kandidater lige nu flere end 350 syddanske virksomheder samt masser af ny viden om karriereveje og livet i Syddanmark, og vil glæder os til fortsat at bygge broer mellem alle de aktører, som både KAN og VIL være en del af nye løsninger og høj syddansk kvalitet.

Næste år løber også den fjerde Syddanske Jobfair af staben, når vi igen samler syddanske virksomheder og drager mod  mod hovedstaden for at møde en stor flok af dygtige kandidater. Det er en fornøjelse at bygge videre på tidligere års erfaringer og successer, og vi glæder os til endnu en gang at trække i arbejdstøjet sammen med vores stærke konsortium af de vigtigste fagforbund, A-kasser og Akademikercentre.

Sammen står vi stærkere, og din virksomhed kan allerede nu sikre sig en (gratis) stand på Jobfair.

Projektet Karriere i Syddanmark omkring de statslige virksomheder lakker mod enden i 2020. Vi er allerede i fuld gang med at se på de værdier og uprøvede indsatser, som burde løftes videre ind i en udviklingsproces. Syddanmark skal fortsat være et godt sted at bedrive alle typer virksomheder!

Tak til jer alle!
Det har været et spændende, udfordrende, nervepirrende og ikke mindst arbejdsomt 2019.

Vi har nydt hver en dag, hvor vi sammen med alle jer har gjort en forskel og skabt nye bånd og indsatser.

Og det slutter slet ikke her.

I 2020 er det tid til, at work-live-stay skal have en ny strategi for de næste 5 år. Vi har arbejdet i over et år på at være klar, og vi glæder os til at dele det hele med jer og til sammen at tage hul på alle de spændende eventyr, der ligger foran os.

Vi kunne aldrig gøre det alene!

Tak til bosætning for den store og helt unikke indsats I hver dag gør for nye og potentielle tilflyttere, og for jeres bidrag og videndeling på BosætningsLounges. Tak for at være de bedste til det I gør!

Og tak til alle jer, der med et medlemskab vælger at bidrage til festen, så vi kan arbejde med et fælles Syddanmark og sikre viden og udvikling, når det gælder tiltrækning, modtagelse og fastholdelse. Uden jer var der ikke noget work-live-stay, og Syddanmark ville ikke være i front, når det handler om at modtage og fastholde dygtige talenter.

Tak til alle jer, der har været med til at sikre gode spørgsmål, debat og engagement på vores netværksmøder og morgen/eftermiddagsmøder rundt omkring i det syddanske.

Slutteligt vil jeg også gerne sende en kæmpe tak til de enormt dedikerede medarbejdere, som work-live-stay har og har haft, og som hver dag bidrager til vores mission. Og tak til landets mest engagerede bestyrelse, der står os bi – både når det er sjovt og svært.

Jeg ønsker alle glædelig jul og godt nytår på vegne af work-live-stay.

Camilla Høholt Madsen
Direktør i work-live-stay