Internationale studerende er en del af løsningen

Flere og flere danske virksomheder har brug for international arbejdskraft for at kunne vokse og udvikle nyt. De efterspurgte kompetencer findes ikke i stort nok omfang herhjemme. Men vi må ikke foranledige os til kun at kigge mod udlandet efter de internationale talenter, for nogle af dem har allerede valgt Danmark til og bor og studerer lige her i vores baghave. Men hvad de selv siger de selv om livet og mulighederne her i Syddanmark?

Hvorfor gå over åen efter vand, lyder et gammel ordsprog. Eller hvorfor krydse landegrænser for at hente dygtige hænder og kloge hoveder, når en del af dem allerede befinder sig her på vores side af åen, kunne man måske spørge?

Hos work-live-stay mener vi ikke, at det er et spørgsmål om enten dansk eller international arbejdskraft. Vi bliver nødt til BÅDE at opkvalificere og uddanne flere af de efterspurgte kompetencer her i landet – særligt inden for IT og de tekniske fag – OG hente den efterspurgte arbejdskraft, vi ikke selv har nok af, fra andre lande.

Men nogle af de internationale talenter er her faktisk allerede og har valgt at dygtiggøre sig på et dansk universitet eller anden uddannelsesinstitution. Desværre rejser en stor del hjem efter endt uddannelse, fordi de ikke lykkes med at skabe en tilknytning til eller et fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Og det er ifølge direktør i work-live-stay, Camilla Høholt Madsen rigtigt ærgerligt.

”Det giver ikke mening at vinke farvel til en talentmasse, vi selv har investeret i gennem vores uddannelsessystem. Det danske arbejdsmarked er på mange måder fundamentalt anderledes end i mange andre lande, og vi skal simpelthen blive bedre til at klæde de internationale studerende på til den virkelighed, de kommer ud til efter endt uddannelse. For de vil gerne, men når ikke det lykkes, bliver løsningen desværre alt får ofte en billet ud af landet og ud af vores talentpool”.

En motiveret målgruppe
I en nylig survey foretaget af work-live-stay i efteråret 2018 angiver 80 procent af de internationale studerende, at de er tilfredse med livet i Danmark. De er motiverede, og de vil gerne blive og arbejde i Syddanmark efter endt uddannelse.

“I wanted to move to Danmark so I could start my life. I think it is the best country in the world.” – international studerende, Expat Life 2019

Samtidig viser tal desværre, at blot 60 procent af de internationale studerende på landsplan fortsat er i landet ét år efter endt uddannelse[1].

Det har vores erhvervsliv og vores samfund simpelthen ikke råd til. Vi må finde nye veje til at indfri et uudnyttet potentiale hos en målgruppe, der allerede har vist motivation  for at ”bygge og bo” og bidrage i et andet land, end hvor de er født.

Stærkere kobling til erhvervslivet
Men hvad skal der så til, for at holde de internationale studerende her i landet?

Når vi spørger de internationale studerende her i Syddanmark, er svaret ret enkelt: De har brug for en stærkere kobling til erhvervslivet for at kunne skabe sig en indgang og et fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Under en tredjedel af de internationale studerende i work-live-stays undersøgelse angiver, at de er tilfredse med deres karrieremuligheder her i området. Der er altså stadig en ret stor gruppe, som ikke nødvendigvis har spottet potentialerne og vejene ind på de syddanske virksomheder, og som vi stadig har en mulighed for at påvirke til at blive.

Lad os derfor blive endnu bedre til at koble denne gruppe af internationale studerende, som er motiverede for at blive, tættere på virksomhederne allerede under deres studieforløb. Vi må åbne dørene til vores virksomheder og hjælpe dem til opbygge det netværk og det kendskab, som er så karakteristisk for det danske arbejdsmarked.

Ifølge Camilla Høholt Madsen er der mange måder at gribe opgaven an på, og – ud over at gå i dialog med de studerende og dele sin viden og adgangen til sit netværk fx som mentor – foreslår hun:

”Man er som virksomhed nød til at investere i denne mulighed. Det kan fx være ved at stille virksomheden til rådighed som praktikvært eller ved at lave projektsamarbejder og opgaver med de internationale, så de får dybere indsigt i både opgaver, dansk arbejdspladskultur og ikke mindst et afsæt for at opbygge det netværk, vi ved er så afgørende for en fremtidig karriere. Eller hvorfor ikke ansætte internationale studerende som studentermedhjælpere?”.

Ansøgning om projektmidler til at fastholde internationale studerende i landet
Løsningerne kan være mange, og derfor har work-live-stay i samarbejde med Aarhus BSS og Syddansk Universitet ansøgt Erhvervsfremmebestyrelsen om midler til et initiativ, som skal medvirke til en højere fastholdelse af de internationale studerende efter endt studie.

Midlerne er søgt under indsatsen ”Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse”.

Projektet bakkes op af en lang række aktører, herunder flere danske virksomheder, brancheorganisationer, klynger og A-kasser.

Mere viden
Vil du læse mere om både internationale studerende og andre højtkvalificerede expats egne opfattelser af livet og karrieremuligheder i Syddanmark, kan du hente rapporten her:

 Hent Expat Life 2019 – Interntional højtkvalificeret arbejdskraft i syddanmark

 

[1] Damvad Analytics, 2017

 

Læs også