International arbejdskraft kræver modenhed i virksomheden

Manglen på højtkvalificeret arbejdskraft har været højt på dagsordenen i flere år nu. Og det bliver kun mere og mere udtalt, at vi ikke kan vedholde de vækstrater, som en spirende tro på fremtiden allerede har sat i gang. Så hvad gør vi?

Skal vi vente de 5-15 år, det tager at mobilisere den arbejdskraft, som i dag står uden for arbejdsmarkedet og mangler grundlæggende og ikke mindst specialiserede kompetencer? Eller skal vi kigge globalt og arbejde på at blive mere bæredygtige i den internationale rekruttering?

Hos work-live-stay har vi valgt at satse på det sidste.

Vi er vi hele tiden optaget af de tendenser og begyndende udfordringer, vi møder i det Syddanske erhvervsliv, og er i løbende dialog med både talenterne, de lokale indsatser og ikke mindst virksomhederne, som efterspørger arbejdskraften.

Derfor har vi nu i samarbejde med kommuner, organisationer og en række udvalgte virksomheder udviklet et stort metodeprojekt, Moving Global Talent. Her sætter vi spot på, hvilke konkrete kompetencer, virksomhederne mangler, og hvordan de rekrutterer og tager imod de rigtige kandidater. Projektet har fokus på at skabe en succesfuld onboarding i virksomheden, så der skabes et solidt afsæt for at fastholde arbejdskraften på en bæredygtig måde. Både for os, som modtager arbejdskraften her i Syddanmark, og for de lande, kandidaterne kommer fra.