Hvordan får dine internationale medarbejdere en flyvende start på livet i Syddanmark?

En chatbot, der besvarer spørgsmål om love og regler for international arbejdskraft, værktøjer til den gode modtagelse og de gode argumenter for, hvorfor det er vigtigt, at internationale medarbejdere lærer dansk. Alt dette giver syddanske virksomheder rammerne for, hvordan de kan hjælpe de internationale medarbejdere og deres familier til at lande godt og få mod til at blive i Danmark på sigt.

Virksomheder i Syddanmark har fortsat brug for højtkvalificeret international arbejdskraft til at løse specialistopgaver, fx inden for IT, tech og robotbranchen – selv i en svær tid for tiltrækning af international arbejdskraft, hvor Covid-19 sætter sine spor.

Med projektet Moving Global Talent understøtter vi virksomhederne, så I kan finde de efterspurgte talenter og sørge for, at internationale medarbejdere og deres familier bliver taget godt imod. Ideen er, at I hurtigst muligt skal få værdi ud af den investering, I gør, når I ansætter specialister. Derfor arbejder vi i projektet med hele processen fra at finde de globale talenter til at modtage dem godt og give dem rammerne for at få lyst til at blive i Danmark på sigt.

Men hvor begynder I som virksomhed, når I skal ansætte internationale medarbejdere? Og hvad er herefter next step? Moving Global Talent stiller viden og værktøjer til rådighed, som skal hjælpe virksomheden gennem deres egen rejse mod tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af globale talenter. Vi har før løftet sløret for noget af denne viden. Nedenfor finder du den seneste viden til virksomhedernes bagage.

Download resultaterne som PDF

Hvad får de internationale talenters hjerter til at banke allermest?

Hvordan kan virksomheden vide, hvor i verden, de skal søge efter talenterne? Der er mange forskellige motivationsfaktorer for, hvorfor internationale vælger at tage et karrierespring og flytte til et andet land for at gøre karriere. Vi har tidligere fortalt om de lande, vi i Moving Global Talent har fokus på og grundene til dette, og hvordan virksomhederne arbejder med at få et godt brand ved at arbejde med deres employer branding strategi.

Nu får virksomhederne også en temaside, hvor de får viden, der kan styrke deres rekrutteringsaktiviteter og tænke kandidaternes motivation ind, når de skal friste de internationale talenter til at vælge at gøre karriere i deres virksomhed. Temasiden bygger på undersøgelser af motivationsfaktorer for karriereskift – fx jobindhold og karrieremuligheder i virksomhederne, arbejdsmiljø, arbejdsgivernes image og brand, m.m.

Hvor får jeg svar på love og regler for international arbejdskraft?

Når virksomheden så har fundet de rette kandidater og skal i gang med at rekruttere internationale medarbejdere, er der en lang række praktiske informationer, som de sammen med medarbejderne har brug for svar på. I juni måned lancerede vi derfor en chatbot, som er virksomhedernes digitale support med svar på love og regler for international arbejdskraft.

Det gjorde vi for at lette HR-medarbejdernes, ledernes og direktørernes arbejde og vej rundt i den digitale jungle for at finde information om, alt det praktiske: Fx opholds- og arbejdstilladelse, sundhedskort, A-kasse-regler, CPR-nummer og skolevalg. På denne måde får virksomhederne mulighed for let, overskuelig og kvalitetssikret informationssøgning og en direkte henvisning til de relevante myndigheder og andre aktører, de søger informationen hos.

Stil chatbotten et spørgsmål  

Hvordan får jeg den internationale medarbejder og familien godt fra start?

Når alt det praktiske er på plads – hvad så? Hvordan sikrer man som virksomhed sig, at de internationale medarbejdere og deres familier føler sig godt klædt på til at starte en tilværelse i en ny virksomhed – og for medarbejderens vedkommende, i en ny virksomhed? Det vil vi gerne give virksomhederne inspiration til i vores pre- og onboarding værktøjskasse.

Her finder du værktøjer til inspiration, der fx dækker: Spørgeskemaer og interviewguides til at evaluere modtagelsen af nye medarbejdere, velkomsten – også forud for opstart, introforløb og introprogram, uskrevne regler og kultur på arbejdspladsen, mentor/buddy programmer, samt viden om muligheder for den medfølgende familie og viden om dét at være ny i Danmark.

Gennem værktøjerne bliver virksomhederne også introduceret til Tilflytterservice i de syddanske kommuner, som har en stor rolle i den gode velkomst for internationale familier. Hos Tilflytterservice, som kan findes i alle kommuner i Syddanmark, kan man hente svar på alle spørgsmål og få hjælp til at falde godt på plads i området, fx gennem netværksmøder med andre tilflyttere, information om sociale og kulturelle tilbud, osv.

I projektet arbejder vi hele tiden med at skabe netværk mellem den kommunale tilflytterservice og indsats over for de medfølgende partnere og virksomhederne.

Hvordan støtter jeg op om de internationales behov for at lære dansk?

En del af den gode modtagelse er også at føle sig godt integreret i virksomheden og i Danmark generelt, både fagligt og socialt. Talrige undersøgelser viser, at dette kræver basale danskkundskaber. Det gør det nemmere at være med i samtalen i frokostpausen, samt at kunne begå sig i hverdagen, og det åbner døre for det sociale liv i Danmark generelt.

Manglende danskkundskaber er en af de største barrierer for, at internationale medarbejdere bliver i Danmark på sigt, så det kan være en omkostningsfuld affære for virksomheden ikke at understøtte den internationales danskundervisning.

Men hvor er der råd at hente, og hvor starter man som virksomhed, når man har behov for at hjælpe den internationale medarbejder på rette vej? På denne temaside om danskundervisning finder du som virksomhed information om:

  • Hvad man kan gøre for at understøtte danskundervisning på virksomheden
  • Et overblikskort over hvor der findes tilbud om gratis danskundervisning, også udenfor din egen kommune
  • Hvorfor det vigtigt for din virksomhed, at din medarbejdere har fokus på at lære dansk

Med dette kan de internationale medarbejdere hjælpes godt i gang med at lære dansk.

Mange virksomheder ser stor værdi i at sætte ind tidligt i forhold til danskundervisningen. Se hvad Lars O.B. Petersen, Group Vice President, HR i Dinex, siger om dette nedenfor.