Lights! Camera! Action! work-live-stay sender live fra A. I. Innovation House!

Direkte indlæg, live afstemninger og aktuel paneldebat. Onsdag den 19. maj afholdt vi i work-live-stay vores årlige generalforsamling. Igen i år måtte vi nøjes med et fortrinsvist virtuelt arrangement. Engagementet var stort og det var en fornøjelse at se og mærke interesse og opbakning fra den anden side af skærmen og fra det mindre publikum i huset.

For os er foreningens generalforsamling altid årets højdepunkt – og i år var ingen undtagelse. For selvom forsamlingsforbuddet endnu engang satte en stopper for et stort fysisk fremmøde, var humøret i huset højt.

Foreningens bestyrelse og sekretariat havde fundet sig til rette som fysiske tilskuere til generalforsamlingen, der – foruden generalforsamlingens vante rammer – også bød på et inspirerende oplæg om triple helix, innovation og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Oplægget blev prompte afløst af en professionel paneldebat om digitalisering & arbejdskraft, grøn omstilling, samt bosætning & fraflytning fra de syddanske kommuner.

Grøn vækst gennem digitalisering, samarbejder og bosætning

”Hvad betyder adgangen til kvalificeret arbejdskraft for at kunne øge digitaliseringen?”, sådan lød det første spørgsmål i paneldebatten til CHRO i Dinex Group, Lars O. Bech. Petersen.

Det danske erhvervsliv gennemgår en nemlig en stor digitalisering, særligt som følge af COVID-19, og nu er efterspørgslen på digitaliserede medarbejdere i høj kurs.

I panelet sad han sammen med Rikke Vestergaard, Kommunaldirektør i Esbjerg Kommune; Jørgen Andersen, CEO i Dandy Business Park; og Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark. Sammen debatterede de omhyggeligt problemstillinger og løsninger, mens de bevægede sig igennem debatemnerne.

Et gennemgående tema for både det foregående oplæg af Jørgen Andersen og den efterfølgende paneldebat var triple helix, som han selv beskriver som samarbejder på tværs af tre parter: private, myndigheder og vidensinstitutioner.

Det er essentielt med sådanne samarbejder, for når flere instanser løfter i flok, skaber vi bedre vilkår for alle, fortæller Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark:

”For en virksomheds vinkel, er det vigtigt, at man har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Hvis man spørger større virksomheder, hvorfor det er vigtigt for dem at ligge i en stærk klynge, så er det jo ofte fordi, at der er adgang til nogle spændende vidensinstitutioner, men endnu vigtigere er det, at der er andre lignende virksomheder tæt på geografisk. På den måde kan man understøtte et Silicon Valley for de forskellige sektorer og skabe miljøer med tætte netværk og samarbejde.”

Lydhøre for samarbejde

Arrangementets moderator, Jesper Lunau, journalist i Erhvervshus Sydjylland, driver til dagligt podcasten Sydjysk Verdensklasse. En podcast, der skal inspirere sydjyske virksomheder til forretningsudvikling.

Jesper Lunau sørgede professionelt for at binde generalforsamlingens oplæg og paneldebat sammen på fortræffeligvis – og bragte både smil og grin frem hos paneldebattørerne og blandt publikum.

Han håbede nemlig på at kunne bruge paneldebatten i et kommende podcastafsnit. Og som bestyrelsesformand, Lene Borregaard, sagde så tydeligt i sin årsberetning:

”Med samarbejder på tværs, kan vi flytte noget, som den enkelte aktør ikke kan flytte alene, og vores metoder og redskaber bliver kun stærkere des flere, der bruger dem.”

Det sidste gælder naturligvis også for paneldebatten, som, vi glæder os over nu at kunne kalde for Sydjysk Verdensklasse.

Lyt til podcasten her.