Forunderlige foreningsdanmark giver vigtig næring til tilflytteres ønske om at blive i Syddanmark

Uanset om man kommer fra København eller Kiev, har de fleste tilflyttere et ønske om at skabe et større netværk, når de lander i Syddanmark. Det er ikke mindst gennem de sociale relationer, at man skaber tilknytning til området, og at ønsket om at blive får sin næring. Det er derfor et fælles ansvar, at vi alle – aktører, kommuner, virksomheder og lokalområdet – bakker op om tilflytterne, så de også bliver i området på den lange bane. Ligesom den enkelte tilflytter naturligvis også har et individuelt ansvar for at integrere sig både på arbejdspladsen og i lokalsamfundet.

I 2017 flyttede intet mindre end 20.720 personer til Syddanmark fra en af landets øvrige regioner[1]. Og i januar 2018 var der 11.640 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Syddanmark[2].

Bag disse tal gemmer sig en vigtig arbejdskraftressource for vores syddanske vækstvirksomheder, som er afhængige af at kunne skaffe nok af de rigtige hænder til at nå deres fulde potentiale for vækst og produktivitet til gavn for hele regionen. Men bag tallene står også en flok mennesker, som er i gang med at etablere en hel ny tilværelse i et nyt land, med alt hvad det indebærer af praktiske og sociokulturelle udfordringer.

Lad os sammen sørge for at både systemet, arbejdspladserne, foreningslivet og medborgere forener kræfterne og sammen bakker op om, at tilflytterne får de bedste vilkår for at skabe sig et godt liv og bliver i vores allesammens Syddanmark – også på den lange bane.

Hjælp til det praktiske
I Syddanmark er der masser af hjælp at hente til de mange praktiske opgaver, der skal styr på, når man flytter til en ny kommune. Hvad enten det drejer sig om at finde vejen til de rette myndigheder, finde bolig eller noget helt tredje, står der et korps af dygtige folk klar til at hjælpe og rådgive rundt omkring i kommunerne.

Som den eneste af landets regioner, har vi i Syddanmark nemlig valgt at systematisere samarbejdet i og omkring tilflytterservice og bosætning, så tilflyttere har en enkel og overskuelig indgang til alt det, man har brug for at vide, når man flytter til et nyt område. Læs mere om Tilflytterservice.

Men hvad gør vi, når det gælder alt det, der sker efter kl. 16, og som handler om de menneskelige relationer, der er så vigtig en del af at skabe tilknytningen og ønsket om at blive?

Forunderlige Foreningsdanmark
Noget netværk skabes på arbejdspladsen. Men ofte er der behov for at inddrage andre, som kan hjælpe med at give rammerne til at danne sociale relationer og integrere sig i lokalsamfundet – og måske endda en i helt ny kultur.

Virksomhederne kan ikke stå alene med opgaven, og der er brug for steder at pege på, når den første ’honey moon’-fase har lagt sig, og hverdagen sætter ind.

Og her spiller Foreningsdanmark en vigtig rolle. For en stor del af vores fritidsliv foregår i foreninger eller gennem frivilligt arbejde, og de kan være en uvurderlig spiller, når det kommer til at danne sociale relationer og bygge netværk mellem tilflyttere og herboende syddanskere.

På fodboldbanen er vi alle ens uanset dialekt eller kulturel baggrund. Og tredje halvleg giver uden tvivl en unik indsigt i (syd)dansk kultur og omgangsformer!

Eller hvorfor ikke opfordre tilflyttere til at give en hånd med i den lokale biograf, der drives af frivillige? Her kan man sikkert godt bruge ekstra hjælp til at lave popcorn og sælge billetter. Og hvis ikke tilflytteren taler så godt dansk endnu, er det helt sikkert en endnu bedre øvebane at træne talrækken i kiosken end på skolebænken.

Der er uanede muligheder alt afhængig af de interesser og den motivation, tilflytteren kommer med, og det foreningsliv, I har i lokalområdet.

Tips og råd i denne artikel er indsamlet på Bosætningsseminaret, som work-live-stay afholdte for bosætningsmedarbejdere i Syddanmark den 6. november 2018.

(Artiklen fortsætter herunder).