Folkemøde 2019: En beretning fra demokratiets folkefest

Med kursen stik øst tog direktør Camilla Høholt Madsen og strategisk PA Kasper Mark i sidste uge turen til demokratiets Folkemøde i Allinge på Bornholm. Fra landets østligste egn til det vestligste. Men hvad går Folkemødet egentlig ud på, og er det andet end en intern sommerfest for politikere og debattører? Få svarene her.

Folkemødet samler hvert år 100.000 mennesker i alle aldre og fra forskellige steder i hele landet for at hylde demokratiet og fællesskabet.

Her er vi fra work-live-stays side naturligvis også en del af festen for at sætte Syddanmark og arbejdskraftens mobilitet på agendaen.

Uden mødelokaler og whiteboards bliver der på Bornholm nemlig sat helt nye rammer for udvekslingen af tanker, idéer og samarbejdsflader med både kendte og nye ansigter.

Upåagtet at medierne ofte skyder Folkemødet i skoene, at det er en lukket fest for debattører og politikere, oplevede vi bestemt at møde “folket“. Vi snakkede med alle slags mennesker – høj, lav, tyk, tynd, byboere, provinsfolk, politikere, organisationsfolk, virksomheder og så videre. I busser, i gader og stræder og til debatter og kaffeaftaler mødte vi folk, som alle var optaget af vores agenda og interesserede i den politiske verden, vi løser vores opgave i.

Det var befriende at opleve nysgerrigheden, de direkte dialoger og engagerede mennesker, som mødes om noget fælles uden at være i et egentligt fællesskab sammen.

Vi må aldrig lave et mantra om at talenter ikke vil rykke sig fra byen og ud i landet
I Akademikernes Hus var Camilla Høholt Madsen en del af panelet, da der blev sat spot på den udfordring, ligestillingen mellem kønnene historisk har betydet for balancen mellem land og by.

For i et ligestillingsperspektiv, hvor fleste familiers økonomi og identitet er baseret på både to arbejdsliv, er det attraktivt at blive i storbyen, hvor både mor og far smidigt kan skifte job. Det betyder dog ikke, at andre områder ikke også kan være attraktive.

Det må aldrig blive en uordentlig kamp om talenterne, og vi vil hos work-live-stay IKKE

  • være med til at “tvangsforflytte” talenter
  • skabe myter om at talenterne har en manglende vilje til at rykke sig
  • gøre mobilitet – hvad enten det er bosætning eller arbejdsmobilitet – til noget nogen ikke vil.

For det passer ganske enkelt ikke.

I stedet skal vi i provinsen kaste lys på alle de gode ting, vi i provinsen har at tilbyde, og være med til at skabe tryghed omkring den store beslutning det er, at rykke sig selv og evt. sin familie hen i en ny landsdel. For tør man tage springet, hvis ikke man kender rammerne?

Vi tror det ikke.

Derfor arbejder vi hos work-live-stay dedikeret for at sikre gennemsigtigheden og synligheden på mulighederne – både i forhold til det samlede karrierebillede (for hele familien) og for bosætning.

Se et uddrag fra debatten i videoen under artiklen.

Håndsrækninger til at turde mere

Folkemødet bød også på en række gode samarbejdsmøder.
Her var det tydeligt, at vi vil noget sammen i arbejdet omkring talent og ikke mindst evnen til at modtage og fastholde medarbejderne på en god måde.

Sammen står vi stærkere.

Det har altid været work-live-stays motto. Og dagene på Bornholm bragte os i den grad tættere på både eksisterende og nye partnerskaber på tværs af landet for at skabe én samlet indsats og metode til at gøre netop det, vi gør godt – for alle der møder det danske erhvervsliv landet over.

Tak for et fantastisk Folkemøde til alle, der krydsede vores vej – vi ses igen i 2020!

Se video og billeder fra Folkemødet 2019 herunder.