Fokus på fastholdelse af talenter er en god investering

Fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er mindst lige så vigtigt som selve tiltrækningen af arbejdskraften.

Det er en investering for virksomheden, når I ansætter specialister, – og det er vigtigt at tage hånd om hele familiens trivsel og fastholdelse, for at investeringen lykkes på den lange bane.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan vi netop nu arbejder med fastholdelse af internationale talenter og deres familier i projekt Moving Global Talent. Du kan også høre mere om, hvordan internationale studerende brillierer med ny viden og friske vinkler i case-forløb hos virksomhederne i projektet Future Talent Denmark, som er et samarbejde med SDU og Aarhus BSS.