Fortsat kurs mod flere talenter til syddanske virksomheder

Nationalt dækkende chatbot til virksomheder fra juni 2020, 46 ud af et mål på 100 ansættelser af internationale medarbejdere i testvirksomhederne og fokus på den gode modtagelse med et værktøj, der er på trapperne. Moving Global Talent har i den seneste periode fortsat kursen mod flere talenter og mere internationalisering i samarbejde med de 18 testvirksomheder i projektet.

Der er fortsat stort behov for talenter i testvirksomhederne, og med 46 ansættelser af internationale medarbejdere er vi næsten halvvejs i mål med hovedprojektets målsætning om at få 100 matches mellem virksomheder og globale talenter.

Vi understøtter hele tiden virksomhederne i at tiltrække, modtage og fastholde disse talenter,  og vi har derfor i den seneste periode i Moving Global Talent fortsat haft fokus på udvikling af nye tools – heriblandt chatbotten og et værktøj, der skal hjælpe virksomhederne til at modtage medarbejderne og give dem den bedst mulige opstart på arbejdspladsen.

Se nærmere på resultaterne herunder:
Download som pdf her

Chatbot lanceres i juni

For at lette HR-medarbejdernes, ledernes og direktørernes hverdag udvikler vi lige nu chatbotten, som skal gøre det nemt at finde svar på praktiske spørgsmål ved ansættelsen af internationale medarbejdere. Som HR-medarbejder kan det være svært at finde rundt i alle de informationer, som er vigtige ved ansættelse af internationale medarbejdere. Hvordan får man en opholdstilladelse? Hvad med CPR-nr.? Eller fx NemID? Hvad med valg af læge? Og skatteregler? Chatbotten kommer fra juni måned 2020 til at kunne besvare spørgsmål om dette og meget mere. Den vil desuden henvise til de rette kilder hos myndighederne, som har den helt korrekte information om dette.

En god og gennemtænkt modtagelse af nye medarbejdere

Hvad så, når HR har fået svar på de praktiske spørgsmål? Hvordan modtager virksomheden bedst muligt medarbejderen på arbejdspladsen? Vi udvikler lige nu et strategisk værktøj til den gode modtagelse, som skal tilbyde alle typer virksomheder konkrete redskaber, der kan hjælpe dem til at forberede medarbejdere på jobbet både inden opstart og ved modtagelsen på arbejdspladsen.

Værktøjet kommer til at være sammensat af forskellige dele, så virksomheden kan plukke det ud, som passer til dem og deres situation og indeholder bl.a.:

  • Trin-for-trin guides til den gode modtagelse
  • Skabeloner til spørgeskemaer og interviewguides, som kan give feedback på medarbejderens modtagelse på arbejdspladsen
  • Hvordan HR og/eller ledere forbereder medarbejderens første arbejdsdag
  • Inspiration til, hvordan virksomheden samler en velkomstpakke med information, som medarbejderen modtager før opstart
  • Inspiration til, hvordan virksomheden planlægger en introdag for nye medarbejdere
  • Information om, hvad der kan være vigtigt ift. danskundervisning af nye internationale medarbejdere

…og meget mere. Første del af værktøjet bliver lanceret i sommeren 2020.

Dansk før ankomst er vejen frem

Lige netop danskundervisningen er vigtig at have fokus på både før og efter modtagelsen af den nye medarbejder. Erfaringerne viser, at det er en stor fordel, hvis det er muligt at hjælpe de internationale talenter og deres ægtefæller/partnere med deres danske sprogkompetencer allerede inden de kommer til Danmark.

Netop dét er formålet med vores introduktionsprogram til det danske sprog, som testvirksomhederne har haft mulighed for at være en del af gennem projektet. De har allerede taget godt imod introduktionsprogrammet, og der har indtil videre været i alt 44 deltagere, som har benyttet sig af programmet.

Employer branding strategi-tool er taget i brug

Employer branding strategi-værktøjet har fået gode tilbagemeldinger fra testvirksomheder såvel som fra Advisory Boardet og projektets samarbejdspartnere. Flere af testvirksomhederne er blevet inspireret og vil gerne i gang med at arbejde med deres employer branding strategier med inspiration fra værktøjet. Vi sætter derfor værktøjet i spil gennem oplæg, workshops og webinarer i samarbejde med virksomhederne, så de kan arbejde videre med strategien for branding af virksomheden overfor kandidaterne, og hvordan de tiltrækker de internationale medarbejdere.

Mød de internationale medarbejdere

Hvem er de internationale medarbejdere, og hvordan er deres liv og hverdag i Syddanmark egentlig? Vi har snakket med nogle af de talenter, der lige nu arbejder på testvirksomhederne, og spurgt dem om, hvilke overvejelser de gjort sig på forhånd, og hvordan mødet med den danske kultur og arbejdspladser har været.

Cases er inspiration til andre internationale talenter, som overvejer en karriere i Syddanmark, og der kommer hele tiden nye cases til.

Find de globale talenter her

Vi sætter Syddanmark på verdenskortet

I projektet har vi sammen med virksomhederne fortsat fokus på kampagner og messer for at tiltrække de globale talenter. Senest deltog vi sammen med fem syddanske virksomheder og erhvervsorganisationer i Emigration Expo for fjerde gang, hvor 11.000 besøgende deltog for at høre nærmere om jobmuligheder uden for Hollands grænser. Vi har også stået som ’infopoint’ omkring Syddanmark, hvor vi specifikt repræsenterede fem syddanske testvirksomheder på den online jobmesse, UAlg.

Odense Robotics, som søger internationale robot-specialister til klyngens virksomheder, og som er en del af Moving Global Talent, har også deltaget på flere messer. De fører desuden en succesfuld digital kampagne på Facebook med fokus på tre emner; Why choose Odense, Denmark, as a robotics career destination?, Why work in the robotics industry in Odense, Denmark? Og How is the work-life balance in the tech industry in Odense, Denmark?

Desuden arbejder klyngen fortsat med modtagelse og fastholdelse, bl.a. ved at give mulighed for sparring til de internationale medarbejdere med kobling til International Community Odense i kommunen og deres tilbud.

Projektet har i det hele taget løbende fokus på at skabe netværk mellem kommunernes tilflytterservice, partnerindsats, virksomhederne og andre aktører.

Tusind tak til alle virksomheder, kommuner og yderligere samarbejdspartnere i projektet – vi ser frem til at sætte endnu flere tools og metoder i spil sammen med jer og møde behovet for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af de globale talenter.