Hvordan får bosætning en fælles, syddansk stemme?

Hvad skal vi gøre for at blive endnu stærkere sammen, så bosætnings-dagsordenen bliver båret helt til tops politisk?

Som en opfølgning på workshoppen i januar hos work-live-stay, inviterer vi nu til det første halvårlige netværksmøde, som vi fremadrettet kalder Bosætnings-lounge. Her vil vi sammen tage udgangspunkt i jeres ønsker fra workshoppen om at samle jeres viden om kommunernes bosætningsområde og hvilke udfordringer, I oplever, så vi kan få input til det videre arbejde med at påvirke den politiske dagsorden i forhold til bosætning.

Arrangementet er for tilflytterguides/bosætningskoordinatorer i de syddanske kommuner.

Det sker tirsdag den 21. maj 2019 kl. 9.00-13.00 i Resilience House på Lysholt Allé 8, 7100 Vejle i mødelokalet New York

De nyeste undersøgelser viser, at der i dele af Syddanmark er en stor udfordring med, at tilflytterne søger mod de større byområder, som er i stor vækst, hvorimod landområderne får færre indbyggere. Befolkningstilvæksten er i det hele taget skæv i Danmark, som det ser ud lige nu. Anne Sofie Fogtmann, Chefkonsulent hos Akademikerne, vil på dagen præsentere helt nye data om den skæve befolkningstilvækst med fokus på befolkningsgruppen af højtuddannede akademikere.

Der vil på dagen være mulighed for at arbejde med to forskellige temaer, hvor I kan vælge at deltage på én af to workshops (se nedenfor).

Hvad får I ud af dagen?

Formålet med dagen er at samle op på de udfordringer, I oplever i kommunerne på ovenstående områder, så vi hos work-live-stay får endnu mere at gå videre med i vores arbejde med- og samarbejde om at påvirke den politiske agenda på bosætnings-området.

På dagen vil der desuden være rig mulighed at netværke og dele erfaringer på tværs af kommuner, bl.a. under frokosten til sidst.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding senest onsdag den 15. maj 2019.

Pris for forplejning: 150 kr., som betales ved tilmelding.