Destinationen er nået og en ny rejse med globale talenter ombord begyndt

Hvordan skaber vi rammerne for, at hele familien trives, når danske og internationale talenter flytter fra København, Madrid eller noget helt andet? Og hvordan giver vi dem de bedste forudsætninger for at få lyst til at blive på lang sigt? Det har vi gennem de tre-årige projekt, Destination Talent, arbejdet for og har haft stor succes med at skabe bedre vilkår for både virksomheder og danske og internationale talenter.

Gennem Destination Talent har både internationale og danske talenter og ikke mindst deres familier fået øjnene op for Syddanmark som karrieredestination, fået bedre vilkår for jobsøgning og socialt netværk for den medfølgende partner og et koordineret initiativ, når det gælder tilflytterservice i de syddanske kommuner.

Vi har bl.a. sat massivt ind i forhold til medfølgende partnere, hvor fire partnerlivskonsulenter har tilbudt én-til-én sparring på jobsøgning til over 700 partnere, hvilket har medvirket til, at næsten 80 % af de medfølgende partnere er kommet i beskæftigelse.

Tilflytterne bidrager endnu mere til væksten, når de medfølgende partnere også kommer i job, hvis det er deres ønske. Desuden fastholder virksomhederne medarbejderne længere, når partneren trives, siger Camilla Høholt Madsen, direktør hos work-live-stay.

work-live-stay har i projektet stået bag cost-benefit-analyser fra de fire subregioner. De har vist, at det gør en aktiv forskel både for de deltagende partnere, virksomhederne og ikke mindst kommunerne, som får en kommunaløkonomisk gevinst, når de selvforsørgende part­nere kommer i arbejde og bliver boende i kommunen.

Succesen har gjort, at flere syddanske kommuner nu har valgt at satse på selv at have en partnerlivskonsulent ansat og fortsætte med sparringen på jobsøgningen. Det gælder Billund, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Vejle, Odense og Sønderborg Kommune.

Virksomhederne har fokus på partnerens trivsel

Hos virksomhederne er det også en stor gevinst, at der er fokus på de medfølgende partnere – uanset om de ønsker hjælp til jobsøgningen eller til at udvide deres sociale netværk:

”Det har gjort en kæmpe forskel, at partnerne har haft mulighed for at få helt konkret hjælp til at komme i job, hvis de har ønsket det, og ellers har fået hjælp til at opsøge det netværk, som er med til at gøre, at de trives,” siger Anne Terp Knudsen, Senior Consultant, Global Mobility hos LEGO Group.

Både virksomheder og partnerlivskonsulenter understreger også, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i den enkelte partners behov. Nogle medfølgende partnere har bevidst valgt at være hjemmegående, og projektet projektet også taget hånd om de partnere, som henvender sig for at udvide deres sociale netværk.

Tilflytterservice i Syddanmark er kommet for at blive

Den syddanske tilflytterservice kan netop hjælpe med bl.a. netværksaktiviteter i området, foruden hjælp til det praktiske omkring flytning, fx bolig, skole og institutioner. De seneste tre års strategiske fokus på tilflytterservice i de syddanske kommuner og samspillet med partnerlivskonsulenterne har gjort en stor forskel. Særligt samarbejdet på tværs og det netværk samt den erfaringsudveksling, der sker via bosætningsmøder og det årlige bosætningsseminar.

work-live-stay vil stadig have fokus på bosætning efter projektets afslutning og vil fortsat afholde bosætningsseminarer med fokus på videndeling. Det spiller også sammen med projekt Moving Global Talent, hvor syddanske virksomheder netop har brug for samarbejdspartnere hos den kommunale tilflytterservice til at tiltrække, onboarde og fastholde internationale talenter.

I de seneste tre år har vi også arbejdet intensivt med virksomhedernes behov for ny viden om tiltrækning af talenter og om rekruttering af udenlandske medarbejdere. Der er afholdt netværksmøder i hele projektperioden, som både har givet faglige input til virksomhederne, netværk på tværs af virksomhederne mellem møderne og ikke mindst input til WLS om, hvor der er brug for metodeudvikling og assistance, når det gælder pre- og onboarding samt fastholdelse af internationale medarbejdere.

Tiltrækning af talenterne og kultur-tiltag i virksomhederne

Uden tiltrækning af talenter, ingen onboarding og fastholdelse. Derfor har der naturligvis også hele tiden i projektperioden været fokus på tiltrækning af talenterne og branding af ét samlet Syddanmark som karrieredestination. Alt dette har sammen med aktiviteter i et andet WLS-projekt, Karriere i Syddanmark, skabt en digital platform via både hjemmeside og sociale medier, som kan bruges fremadrettet til branding af livet i Syddanmark, og som informationskilde, hvis tilflyttere fx mangler viden om karriere i Syddanmark (se Den syddanske karriereportal). Det samme gælder de kulturtiltag, der er lavet til virksomhederne i form af fx en mailrække og film om dansk arbejdspladskultur og de uskrevne regler, der ofte gør sig gældende.

Destinationen er nået og en ny rejse er begyndt, hvor vi samarbejder endnu tættere med de syddanske virksomheder og udvikler nye metoder og værktøjer til at finde, onboarde og fastholde de dygtigste internationale talenter.

Find Destination Talents slutrapport her