Blue Ocean Robotics: Nøglen til vores internationale medarbejdere er deres familier

Når Blue Ocean Robotics skal tiltrække robot-genier, har de stort fokus på den medfølgende familie. Nøglen til den internationale medarbejders ”ja” til jobbet, og ikke mindst deres trivsel på arbejdspladsen, er nemlig lige præcis familien.

Blue Ocean Robotics, som er en del af robotklyngen i Odense, har fokus på det hele menneske og den hele familie, når de skal tiltrække højtkvalificerede medarbejdere og sørge for, at de trives på arbejdspladsen.

Robotingeniører hænger ikke på træerne
Der er mangel på robotingeniører, og der skal noget til, for at de opsiger deres ofte gode stilling i en anden virksomhed. Da der heller ikke bliver uddannet særlig mange robotingeniører i Danmark om året (ca. 100 på landsplan fra Syddansk Universitet i Odense, som er det eneste sted med en uddannelse inden for robotteknologi), må robotvirksomhederne kigge mod udlandet. Det betyder, at kandidaterne ud over at sige deres job op med ofte lukrative ansættelsesforhold, også skal rykke teltpælene op, flytte til et andet land og lære en ny kultur at kende.

Det ved de godt i Blue Ocean Robotics, og de går meget langt for at imødekomme kandidaterne og deres familiers behov.

”Det er selvfølgelig en stor udfordring i det hele taget at finde kandidaterne og få dem med ombord, da puljen af talenter ikke er særlig stor, men det er en endnu større udfordring at finde senior-kandidater med en stor, faglig ballast, da robotindustrien er så ny, som den er,” siger Rikke Voldsgaard Risager, HR Manager hos Blue Ocean Robotics. ”Vi arbejder derfor også meget med fastholdelse, bl.a. ved at se på hele familiens trivsel.”

Det kræver meget af familierne at falde til
Ifølge Rikke Voldsgaard Risager kræver det en stor indsats af familierne, for at de falder til. Og det hjælper både Blue Ocean Robotics og deres samarbejdspartnere gerne med. Hos Blue Ocean Robotics har de flere tiltag, som fx frokost for medfølgende partnere og flere andre aktiviteter, hvor de medfølgende partnere kan møde hinanden og få et netværk. Der er også mulighed for dansk sprogundervisning.

Blue Ocean Robotics arbejder i øvrigt sammen med Randi Mørk Lildballe, som netop arbejder med modtagelse og fastholdelse i robotklyngen, Odense Robotics i projekt Moving Global Talent. Desuden trækker de på International Community Odense og deres netværk for internationale og hjælp via Newcomer Service til fx boligforhold og sparring på den enkeltes situation.

”Det er nogle gange afgørende for, om vi kan lukke en kontrakt eller ej, at vi kan henvise til International Community Odense og Workindenmark,” siger Rikke Voldsgaard Risager.

Hun fortsætter:

”Når vi kan sige, at der er mange internationale tiltag via eksempelvis International Community Odense, hjælper det os meget i ansættelsessituationen. Jeg vil tro, at det samme gælder for andre af robotklyngens virksomheder: Hvis man ved, at der er et ”apparat,” der støtter op om den internationale medarbejder og familien, kan man nok bedre få det overskud, der gør at man kan yde personlig hjælp en gang imellem. Det kunne fx være at hente den internationale familie i lufthavnen, hvis der er behov for det. I øvrigt gør Odense Robotics’ kampagner for tiltrækning af talenter også en stor forskel for os.”

Blue Ocean Robotics producerer robotter til bl.a. sundhedsvæsnet, landbrug og byggeri. Virksomheden er en del af robotklyngen, Odense Robotics. Læs mere på karriereportalen.

Odense Robotics er projektpartner i Moving Global Talent – læs mere om projektet.