Bilingual undervisning – en fordel for både danske og internationale børn

Det betyder meget for internationale tilflytteres tiltrækning og fastholdelse, hvordan skolemulighederne er i det område, de flytter til, og om der er en international skole eller ej. Men hvad nu, hvis det ikke behøver at være enten-eller, og det er muligt at skabe bilinguale linjer, hvor halvdelen af undervisningen foregår på dansk og den anden halvdel på engelsk?

Det har de allerede gjort på Institut Sankt Joseph i København, hvor den første årgang gik ud i sommeren 2018 med gode resultater.

Thomas Knudsen Mulhern, administrerende direktør i konsulentvirksomheden, Globally Local, og tidligere International Department Head på Institut Sankt Joseph fortalte på DI Global Talent Best Practices seminar, hvordan Globally Local i dag arbejder med at udbrede ideen om bilinguale* linjer til hele landets skoler – og gerne folkeskoler, hvis muligt.

Der kører i øjeblikket en forsøgsordning på udskolingstrinnet med internationale linjer (siden 2014/2015), hvor målet er, at halvdelen af undervisningen foregår på engelsk. Kommuner landet over har fået tilbuddet fra Undervisningsministeriet om at skabe internationale linjer fra 7.-9. klasse. I Syddanmark gælder det Esbjerg, Fredericia, Nyborg, Odense og Vejle Kommune.

Thomas Knudsen Mulherns mission er at skabe fuldt ud bilinguale afdelinger/linjer i 0.-9. klasse, hvor halvdelen af undervisningen foregår på engelsk helt fra indskolingstrinnet.

Hvad er bilingual undervisning?

Bilingual undervisning foregår på to forskellige sprog, oftest hvor halvdelen af fagene er på engelsk og den anden halvdel på fx dansk. På Institut Sankt Joseph foregår undervisningen på engelsk i de naturvidenskabelige fag. Lærerne har engelsk som modersmål, og undervisningen følger the Cambridge Assessment International Education Program. Der bliver undervist på dansk i den anden halvdel af fagene, og her følges læringsmålene for den danske folkeskole.

Et globalt mindset og netværk

Ideen bag bilinguale afdelinger er at tilbyde undervisning, som giver både danske og internationale elever et godt, fagligt fundament. De danske børn får mere undervisning, der foregår på engelsk og får mulighed for at få et globalt mindset. De internationale børns forældre får mulighed for at vælge en skole, hvor de stadig får/bevarer det globale perspektiv, som de også har på en international skole, samtidig med, at de får et socialt netværk blandt børn med både dansk og international baggrund.

Børn, der får bilingual undervisning, får desuden, ifølge undersøgelser og Thomas Knudsen Mulhern, forbedrede kognitive evner og sociale kompetencer.

“Vi kan se, at elever, der får bilingual undervisning, bedre kan skelne mellem relevant og irrelevant information, får en bedre hukommelse, en bedre sprogforståelse og en evne til at forstå tvetydigheder, samt bedre interkulturelle evner,” siger Thomas Knudsen Mulhern.

Ifølge Thomas Knudsen Mulherns egen research ville 91 % af de danskere, der kommer tilbage til Danmark som repats, være interesserede i at få deres børn i en bilingual skole.

Et konkurrenceparameter for virksomhederne

I projektet Moving Global Talent, ser vi det også som en positiv udvikling, hvis der kan skabes bilinguale linjer:

”Denne type undervisning kan være en stor fordel at kunne tilbyde, når virksomhederne skal tiltrække og fastholde international højtkvalificeret arbejdskraft. Det er hele familiens beslutning at flytte til et andet land, og bl.a. mulighederne for valg af skole er ofte en stor del af overvejelserne Virksomhederne nævner allerede de internationale skoler som et konkurrenceparameter, men bilinguale linjer kan være en vej til at imødekomme noget af det, som internationale har sværest ved i Danmark: Nemlig at lære det danske sprog og få et dansk netværk. Det vil desuden give Danmark et globalt boost,” siger Anette Hutzen Kjær, projektleder på Moving Global Talent.

Hvad er næste skridt?

Thomas Knudsen Mulhern og hans kolleger besøger i øjeblikket de kommuner, som er en del af forsøgsordningen, for at få en dialog om, hvad deres behov er, om man kan skabe fuldt ud bilinguale linjer allerede fra indskolingstrinnet og hvilke muligheder og udfordringer, der er i forhold til dette. Desuden går dialogerne også på, hvad kommunernes erfaringer er med den forsøgsordning, der i øjeblikket er på udskolingstrinnet.

*det engelske ord ”bilingual” betyder ”tosproget,” men i sammenhæng med undervisning på to sprog bruges den engelske betegnelse ofte.