Tema: Bedre fastholdelse med et bedre dansk

 

 

Hvis virksomhederne ikke aktivt forholder sig til den sprogbarriere, som typisk opstår, når man ansætter internationale medarbejdere – ja, så risikerer man, at medarbejderen aldrig falder til og er ude af døren, inden man når at sige ”fuld valuta for investeringen”. Det er ærgerligt, for der findes masser af gode tilbud, som klæder de internationale på til at kunne begå sig sprogligt og socialt – både på og uden for jobbet. Men hvis ansvar er det, og hvad kan virksomhederne gøre for at sætte fokus på sproget som et aktivt greb i fastholdelsesarbejdet? Læs artiklen og hent konkrete tips til, hvordan I kan gøre på virksomheden.

Talrige undersøgelser har gennem årene peget på sprogbarrieren som en væsentlig årsag til, at internationale tilflyttere ikke falder til i deres nye tilværelse her i Danmark og i stedet vælger at forlade landet. For selvom man kommer langt med et godt engelsk i Danmark, er det ofte dansk som tales ved kaffemaskinen, i kantinen eller hen over bordene på kontoret. Også selvom koncernsproget er engelsk. For ikke at tale om livet uden for arbejdspladsen, hvor pædagoger, naboer og klubkammeraterne på fodboldbanen helst hiver de danske gloser frem, når der skal laves fællesbeskeder, aftales vejfest eller jubles i omklædningsrummet.

Vi ved, at sproget er en nøgle til at blive en del af det sociale liv både på og uden for arbejdspladsen, men det betyder ifølge projektleder i Moving Global Talent Anette Hutzen ikke, at man skal kunne begå sig på et fejlfrit og flydende dansk for at falde til:

“Når vi taler om sproget som en nøgle til fastholdelse, handler det ikke om, at man som international skal kunne begå sig på et fejlfrit og flydende dansk. Slet ikke. Selv det at kunne nogle få ord som “mit navn er…”, “jeg kommer fra…” eller “jeg er ved at lære dansk” er ofte nok til at åbne eller få en plads i dialogen. For vi danskere er desværre bare ikke altid det mest åbne folkefærd. Men hvis nogen viser, at de prøver – ja, så er vi ofte ret lette at imponere og invitere ind i dialogen – også på fx engelsk”, fortæller Anette.

 

Nøgle til fastholdelse – eller åben dør til afrejsegaten?

I en undersøgelse af expats her i Danmark*, angiver halvdelen af de adspurgte, at bedre danskkundskaber kan fastholde dem længere i Danmark. Samtidig viser undersøgelsen, at hele 37 procent aldrig har været tilmeldt danskundervisning. Det er et paradoks, og en af årsagerne kan ifølge Anette Hutzen være, at sproglæringen ofte udelukkende ses som et privat anliggende, virksomheden ikke tager del i:

“At tale et fremmedsprog er en kompetence i sig selv, men jeg tror at mange virksomheder overser, at det også handler om trivsel og fastholdelse. Tallene taler sit tydelige sprog, og virksomhederne har brug for at være klarere i mælet over for de internationale medarbejdere. Hvad forventer de af dem? Hvad er mulighederne for at lære dansk – og hvor? Hvem hjælper, og kan der være ræson i at lade arbejdspladsen være en aktiv træningsbane for sprogindlæringen – både fagligt og socialt?”, siger Anette.

Hvis man som arbejdsplads ikke aktivt forholder sig til sprogbarrieren både fagligt og socialt, risikerer man at den internationale medarbejder aldrig falder til. Hvis medarbejderen vælger at forlade jobbet, mister virksomheden den investering, de har gjort i at rekruttere samt oplære og træne medarbejderen.

 

Dinex: Sproget er en forudsætning for hurtig integration

Hos Dinex i Middelfart, der laver udstødningsfiltre til lastbiler, har man selv erfaret, hvilken betydning et godt danskkendskab har for både samarbejdet og fastholdelsen. Derfor er man meget tydelige over for internationale medarbejdere, at de skal lære dansk – og gerne på et tidligt tidspunkt:

”I Dinex ser vi gerne, at vores internationale medarbejdere lærer det danske sprog på et tidligt tidspunkt. Jeg tror, at det giver nogle gode og stærke forudsætninger for en hurtigere integration. Og jeg tror også, at det er noget, der spiller en ret stor rolle i forhold til kollegial interaktion i løbet af en hverdag”, fortæller Lars Petersen, der er Group Vice President, HR hos Dinex Group.

Ud over at tilskynde en hurtig sprogindlæring, vælger man i nogle tilfælde hos Dinex også at finansiere sprogundervisningen. Det kan enten være i form af kroner og ører eller den tid, medarbejderen – eller medarbejderne – bruger på undervisningen. For det at være sammen om opgaven som en gruppe af kolleger, der skal lære dansk, kan ifølge Lars Petersen også give noget helt særligt:

“Der kommer en særlig energi og opbakning ud af det, når man går sammen i en gruppe om at lære sproget. Det kan noget, som man ikke på samme måde får frem, når man sidder selv. Derfor opfordrer vi også vores ledere til at samle medarbejdere, der skal lære dansk, på tværs af teams, så de kan gå i kast med opgaven sammen“, fortsætter Lars.

 

Ret til gratis sprogundervisning

Der findes i dag et rigt udbud af sprogundervisning i både privat og offentlig regi, og det er glædeligt, at gratis danskundervisning på kommunale sprogskoler igen blev muligt i sommeren 2020 efter i en årrække at have været underlagt brugerbetaling. Det betyder, at alle internationale tilflyttere – også medfølgende partnere og børn – har ret til gratis danskkurser i op til 3½ år inden for fem år efter ankomsten til Danmark.

Samtidig findes der også et væld af frivillige tilbud, der ofte kobler både det sproglige og det sociale og med stor gevinst for både danske og internationale samtalepartnere.

Men ofte er det en udfordring for den internationale at finde frem til tilbuddene. Her kan virksomhederne igen spille en aktiv rolle ved at guide de internationale medarbejdere godt på vej. Derfor har vi hos work-live-stay udviklet en temaside, der giver et samlet overblik over gratis kommunale sprogtilbud, og hvordan man i øvrigt kan hjælpe sin medarbejder godt på vej fra arbejdspladsens side.

 

Se temasiden Skal internationale medarbejdere tale dansk?

 

Vis vejen og vær med til at høste gevinsten

Sprogindlæring tager tid og kræfter, og det kræver en indsats fra den internationale medarbejders side. Det er medarbejderen, som skal gøre arbejdet, men som arbejdsplads har I en gylden chance for at skabe rammerne og italesætte behovet, fordi I også er med til at høste den gevinst, der er ved hurtigt at lære sproget.

Det er en nødvendighed for vores konkurrenceevne, at vi i Danmark lykkes med at tiltrække talenter med de kompetencer, vi ikke selv har nok af, til vores virksomheder. Det er hverken en let eller en billig opgave, og derfor handler det i høj grad også om at beskytte den investering, det er at hente en medarbejder uden for landets grænser. For hvis ikke virksomhederne formår at fastholde den internationale medarbejder, kan investeringen hurtigt være spildt, og her kan sproget spille en helt afgørende rolle.

*Expat Study 2020, Oxford Research